Reorganizarea Autoritatii Nationale a Vamilor

 -  Mai 20, 2011  -  No Comments

Cǎtre,

Ministerul Finanţelor Publice

Domnului Gheorghe Ialomiţianu-Ministrul Finanţelor Publice

 

 

Având în vedere proiectul de Hotărâre de Guvern referitor la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2009, privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, publicat pe site-ul acestei instituţii, vă rugăm să aveţi în vedere că prin adoptarea acestuia şi implicit reducerea personalului, prevăzut în statul de funcţii cu mai mult de o treime, se vor creea mari disfunctionalităţi în derularea activităţii instituţiei sus-menţionate.

In acest sens precizăm că, în prezent lucrează în cadrul structurilor cu atribuţii de control, în domeniul inspecţiei fiscale şi al controlului ulterior al drepturilor de import, un număr de numai 273 persoane, conform adresei nr. 11203/23.03.2011 a Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu mult sub necesarul de personal ce ar trebui alocat acestui tip de activităţi, iar prin reducerea numărului de angajaţi, de la 4586 la 3159 de posturi, se creează premisele diminuării drastice a volumului activităţilor de control şi pe cale de consecinţă a diminuării încasărilor de resurse suplimentare aduse la bugetul statului.

Anexăm în copie, adresa nr. 11203/23.03.2011 a Autorităţii Naţionale a Vămilor.

reorganizare

reorganizare 2

Comments are closed.