MDRAP ref. la modificarea raportului personalului politiei locale

Nr. 88969/23.07.2015

 

 

Către,

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin (3) din  Hotărârea nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, vă rugăm să iniţiaţi modificarea prevederilor pct. 3 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, în sensul stabilirii raportului de un poliţist local la 1000 sau 5000 locuitori după caz, pentru următoarele motive:

  • Raportul de 1/1000, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2010 se referea la poliţia comunitară care avea doar atribuţii de pază şi ordine publică;
  • Prin adoptarea Legii nr. 155/2010, poliţia locală s-a transformat din poliţia comunitară, dar a dobândit competenţe şi în alte domenii de activitate şi a preluat alte structuri din cadrul primăriei, cu încadrarea în acelaşi raport de 1/1000;
  • Unele structuri de poliţie locală au personalitate juridică, ceea ce a condus la crearea unor funcţii suport cum ar fi: juridic, financiar, resurse umane, instalator, IT-ist, electrician, arhivar, şofer, magazioner, etc.) care sunt luate în calcul în acelaşi raport, diminuând astfel numărul poliţiştilor locali din stradă;
  • Necesitatea modificării legii în ceea ce priveşte raportul de 1/1000 este susţinută de conducerile profesionale ale structurilor de poliţie locală, precum şi de primari, în nume personal sau prin asociaţiile acestora.

 

Pentru a justifica necesitatea schimbării legislative şi pentru a găsi raportul echitabil, propunem să organizaţi o şedinţă de dialog social cu toate părţile interesate.

 

Cu stimă,

 

Preşedinte

Lincu Vasile

MDRAP ref la modif OUG nr. 63-2010 nr. posturi

Comentarii

comentarii