Declansarea conflictului de munca la nivelul Politiei Locale Focsani

Nr. 89854/10.09.2015

 

 

 

Către

Consiliul Local Focşani

Poliţia Locală Focşani

Primarul Municipiului Focşani

Spre ştiinţa d-lui Liviu Pop, ministrul delegat pentru dialog social

 

 

 

Subscrisul, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”, CUI 16392628, în calitate de organizaţie sindicală reprezentativă pentru poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale Focşani, conform sentinţei civile nr. 7165/24.06.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, reprezentată prin preşedinte Lincu Vasile, prin prezenta vă notificăm cu privire la

 

declanşarea conflictului colectiv de muncă la nivelul Poliţiei Locale Focşani,

 

pentru următoarele motive:

 • Refuzul de a începe negocierea acordului colectiv;
 • Refuzul de a soluţiona următoarele revendicări:
 1. Acordarea normei de hrană personalului poliţiei locale;
 2. Acordarea unei majorări salariale de până la 12%, conform OUG nr. 27/2015 pentru completarea OUG nr. 83/2014;
 3. Organizarea examene pentru promovarea în grade profesionale;
 4. Organizarea examene pentru promovarea în clasă;
 5. Acordarea concediului de odihnă suplimentar.

 

 

În fapt, am solicitat angajatorului, Poliţia Locală Focşani, prin adresa nr. 88177/24.06.2015 şi Consiliului Locala Focşani, prin adresele nr. 84131/27.02.2015, 85450/10.04.2015 şi 88178/24.06.2015 să acorde normă de hrană poliţiştilor locali.

Prin adresa nr. 87516/04.06.2015, în temeiul art. 147 din Codul Muncii, am solicitat Poliţiei Locale Focşani să acorde concediul de odihnă suplimentar persoanelor ce îndeplinesc condiţiile legale pentru a beneficia de acest drept.

Prin adresa nr. 88523/07.07.2015 am solicitat Primăriei Municipiului Focşani să facă demersurile pentru organizarea examenului de promovare în gradul profesional superior celui deţinut, pentru personalul poliţiei locale. Potrivit adresei nr. 38795/14.07.2015, primăria ne informează că adresa subscrisului a fost redirecţionată la Poliţia Locală Focşani întrucât aceasta are personalitate juridică şi este angajator pentru poliţiştii locali. Până la această dată nu am primit răspuns din partea Poliţiei Locale Focşani şi nici nu s-a organizat examen. Din discuţiile avute cu conducerea instituţiei, am înţeles că s-au solicitat avize de la ANFP, însă consiliul local nu a alocat sumele necesare plăţii diferenţei de drepturi salariale corespunzătoare gradului profesional superior celui deţinut.

Prin adresa nr. 88522/07.07.2015 am solicitat organizarea examenului de promovare în clasă a poliţiştilor locali. Prin adresa nr. 38793/14.07.2015, primăria ne informează că adresa subscrisului a fost redirecţionată la Poliţia Locală Focşani întrucât aceasta are personalitate juridică şi este angajator pentru poliţiştii locali. Până la această dată nu am primit răspuns din partea Poliţiei Locale Focşani şi nici nu s-a organizat examen.

Prin adresa nr. 89646/28.08.2015 am solicitat Poliţiei Locale Focşani negocierea acordului colectiv şi nu am primit nici un răspuns.

Prin adresele nr. 39053/13.07.2015, 24523/05.05.2015, 18729/01.04.2015 Primăria Municipiului Focşani a solicitat Administraţiei Judeţene a Finanţelor Vrancea, majorarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal necesare pentru plata normei de hrană şi pentru majorarea salarială cu până la 12% şi pentru majorarea salariului minim pe economie.

Prin adresa nr. 41461/27.07.2015 Primăria Municipiului Focşani a solicitat Ministerului Finanţelor Publice majorarea plafonului maxim de cheltuieli de personal.

În data de 07.09.2015, o delegaţia a sindicatului a avut o întrevedere cu dl. primar Decebal Bacinschi, ocazie cu care i-au adus la cunoştinţă revendicările referitoare la neacordarea normei de hrană, majorării salariale şi a neorganizării examenelor de promovare în grad profesional ca urmare a nealocării fondurilor necesare, precum şi intenţia noastră de a organiza forme de protest. Dl primar a declarat că administraţia publică locală are fonduri necesare acoperirii cheltuielilor solicitate, a făcut demersurile legale pentru majorarea plafonului maxim de cheltuieli de personal, însă nu a primit răspuns la adrese şi nici nu s-au aprobat solicitările.

Potrivit ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 476/10.08.2015 s-a majorat plafonul maxim al cheltuielilor de personal aferente judeţului Vrancea cu 9.634 mii lei.

Având în vedere faptul că repartizarea cheltuielilor de personal aferente angajaţilor din cadrul autorităţilor publice locale finanţate de integral sau parţial din bugetul local se decide de către consiliul local la propunerea primarului ca iniţiator, apreciem faptul că revendicările sunt întemeiate, iar Consiliul Local al Municipiului Focşani a dispus, fie alocarea cheltuielilor de personal prevăzute în majorarea plafonului maxim către alte instituţii sau angajaţi, fie nu a dispus utilizarea acestor sume.

Toate revendicările noastre sunt întemeiate pe acte normative (Legea nr. 188/1999, Legea nr. 155/2010, OUG nr. 27/2015, Legea nr. 62/2011). De asemenea, legile sunt emise pentru a fi aplicate fără discriminare de la un judeţ la altul, de la o primărie la alta sau chiar în cadrul aceluiaşi ordonator de credite. Mai mult, norma de hrană este o alimentaţie de protecţie constată prin expertiză a direcţiei de sănătate publică ca fiind obligatorie şi necesară a se acorda.

 

Am sesizat în scris şi inspectoratului teritorial de muncă din judeţul Vrancea despre declanşarea conflictului de muncă, în vederea începerii procedurii de conciliere.

De asemenea, aproximativ 80% din membrii de sindicat şi-au dat acordul scris pentru declanşarea grevei.

Întrucât sindicatul a decis organizarea unui marş de protest la care vor  participa şi poliţişti locali din alte judeţe, urmează să vă comunicăm data exactă a organizării grevei de avertisment a poliţiştilor locali din Focşani, după ce obţinem autorizaţia pentru marş şi miting de protest.

 

Componenţa delegaţiei sindicatului pentru participarea la conciliere, am transmis-o inspectoratului teritorial de muncă al judeţului Vrancea.

 

Precizări:

Potrivit legii, conflictul colectiv de muncă este între sindicat şi angajator, Poliţia Locală Focşani, însă, întrucât soluţionarea unor revendicări ţin de Consiliul Local al Municipiului Focşani, apreciem că şi acesta este parte al conflictului colectiv de muncă. De asemenea, având în vedere faptul că iniţiativa hotărârilor consiliului local aparţine primarului, în ceea ce priveşte acordarea normei de hrană personalului poliţiei locale, majorarea salariilor şi alocarea fondurilor necesare cheltuielilor de personal, apreciem că şi primarul este parte a conflictului colectiv de muncă.

 

Cu stimă,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Nr. 89856/10.09.2015

 

 

Către

Inspectoratul teritorial de muncă al judeţului Vrancea

 

Subscrisul, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”, CUI 16392628, în calitate de organizaţie sindicală reprezentativă pentru poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale Focşani, conform sentinţei civile nr. 7165/24.06.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, reprezentată prin preşedinte Lincu Vasile, prin prezenta vă sesizăm cu privire la declanşarea conflictului colectiv de muncă la nivelul Poliţiei Locale Focşani.

 

Angajatorul şi instituţiile responsabile de soluţionarea revendicărilor:

 • Poliţia Locală Focşani cu sediul în 1 Decembrie 1918, nr. 32, Focşani, judeţul Vrancea;
 • Primarul Municipiului Focşani cu sediul în B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1bis, Focşani, judeţul Vrancea;
 • Consiliul Local al Municipiului Focşani cu sediul în B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1bis, Focşani, judeţul Vrancea;

Precizări:

Potrivit legii, conflictul colectiv de muncă este între sindicat şi angajator, Poliţia Locală Focşani, însă, întrucât soluţionarea unor revendicări ţin de Consiliul Local al Municipiului Focşani, apreciem că şi acesta este parte al conflictului colectiv de muncă. De asemenea, având în vedere faptul că iniţiativa hotărârilor consiliului local aparţine primarului, în ceea ce priveşte acordarea normei de hrană personalului poliţiei locale, majorarea salariilor şi alocarea fondurilor necesare cheltuielilor de personal, apreciem că şi primarul este parte a conflictului colectiv de muncă.

 

Obiectul conflictului colectiv de muncă:

 • Refuzul de a începe negocierea acordului colectiv;
 • Refuzul de a soluţiona următoarele revendicări:
 1. Acordarea normei de hrană personalului poliţiei locale;
 2. Acordarea unei majorări salariale de până la 12%, conform OUG nr. 27/2015 pentru completarea OUG nr. 83/2014;
 3. Organizarea examene pentru promovarea în grade profesionale;
 4. Organizarea examene pentru promovarea în clasă;
 5. Acordarea concediului de odihnă suplimentar.

 

În fapt, am solicitat angajatorului, Poliţia Locală Focşani, prin adresa nr. 88177/24.06.2015 şi Consiliului Locala Focşani, prin adresele nr. 84131/27.02.2015, 85450/10.04.2015 şi 88178/24.06.2015 să acorde normă de hrană poliţiştilor locali.

Prin adresa nr. 87516/04.06.2015, în temeiul art. 147 din Codul Muncii, am solicitat Poliţiei Locale Focşani să acorde concediul de odihnă suplimentar persoanelor ce îndeplinesc condiţiile legale pentru a beneficia de acest drept.

Prin adresa nr. 88523/07.07.2015 am solicitat Primăriei Municipiului Focşani să facă demersurile pentru organizarea examenului de promovare în gradul profesional superior celui deţinut, pentru personalul poliţiei locale. Potrivit adresei nr. 38795/14.07.2015, primăria ne informează că adresa subscrisului a fost redirecţionată la Poliţia Locală Focşani întrucât aceasta are personalitate juridică şi este angajator pentru poliţiştii locali. Până la această dată nu am primit răspuns din partea Poliţiei Locale Focşani şi nici nu s-a organizat examen. Din discuţiile avute cu conducerea instituţiei, am înţeles că s-au solicitat avize de la ANFP, însă consiliul local nu a alocat sumele necesare plăţii diferenţei de drepturi salariale corespunzătoare gradului profesional superior celui deţinut.

Prin adresa nr. 88522/07.07.2015 am solicitat organizarea examenului de promovare în clasă a poliţiştilor locali. Prin adresa nr. 38793/14.07.2015, primăria ne informează că adresa subscrisului a fost redirecţionată la Poliţia Locală Focşani întrucât aceasta are personalitate juridică şi este angajator pentru poliţiştii locali. Până la această dată nu am primit răspuns din partea Poliţiei Locale Focşani şi nici nu s-a organizat examen.

Prin adresa nr. 89646/28.08.2015 am solicitat Poliţiei Locale Focşani negocierea acordului colectiv şi nu am primit nici un răspuns.

În data de 07.09.2015, o delegaţia a sindicatului a avut o întrevedere cu dl. primar Decebal Bacinschi, ocazie cu care i-au adus la cunoştinţă revendicările referitoare la neacordarea normei de hrană, majorării salariale şi a neorganizării examenelor de promovare în grad profesional ca urmare a nealocării fondurilor necesare, precum şi intenţia noastră de a organiza forme de protest. Dl primar a declarat că administraţia publică locală are fonduri necesare acoperirii cheltuielilor solicitate, a făcut demersurile legale pentru majorarea plafonului maxim de cheltuieli de personal, însă nu a primit răspuns la adrese şi nici nu s-au aprobat solicitările.

Potrivit ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 476/10.08.2015 s-a majorat plafonul maxim al cheltuielilor de personal aferente judeţului Vrancea cu 9.634 mii lei.

Având în vedere faptul că repartizarea cheltuielilor de personal aferente angajaţilor din cadrul autorităţilor publice locale finanţate de integral sau parţial din bugetul local se decide de către consiliul local la propunerea primarului ca iniţiator, apreciem faptul că revendicările sunt întemeiate, iar Consiliul Local al Municipiului Focşani a dispus, fie alocarea cheltuielilor de personal prevăzute în majorarea plafonului maxim către alte instituţii sau angajaţi, fie nu a dispus utilizarea acestor sume.

Toate revendicările noastre sunt întemeiate pe acte normative (Legea nr. 188/1999, Legea nr. 155/2010, OUG nr. 27/2015, Legea nr. 62/2011). De asemenea, legile sunt emise pentru a fi aplicate fără discriminare de la un judeţ la altul, de la o primărie la alta sau chiar în cadrul aceluiaşi ordonator de credite. Mai mult, norma de hrană este o alimentaţie de protecţie constată prin expertiză a direcţiei de sănătate publică ca fiind obligatorie şi necesară a se acorda.

 

Dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 161-163 din Legea nr. 62/2011 este ataşată la prezenta adresă şi constă în:

 • adresa nr. 89854/10.09.2015 prin care am notificat Consiliul Local Focşani, Poliţia Locală Focşani şi Primarul Municipiului Focşani cu privire la declanşarea conflictului colectiv de muncă;
 • adresele prin care am solicitat tot ceea ce am revendicat.

 

Componenţa delegaţiei sindicatului pentru participarea la conciliere este următoarea: Chiriac Viorel Daniel, Mihai Nicoleta, Gavrilă Costel Carmelino şi Cristea Gheorghe din cadrul Poliţiei Locale Focşani, respectiv Lincu Vasile, preşedinte al sindicatului.

Telefon contact: Lincu Vasile 0728788000, Chiriac Viorel Daniel ____________.

 

Subscrisul a început formalităţile legale pentru organizarea unui marş de protest cu participarea poliţiştilor locali din alte judeţe, precum şi pentru declanşarea grevei la nivelul Poliţiei Locale Focşani. Aproximativ 80% din membrii de sindicat şi-au dat acordul scris pentru declanşarea grevei.

 

Faţă de cele de mai sus, vă solicităm să desemnaţi un delegat pentru a participa la concilierea conflictului colectiv de muncă şi să efectuaţi procedura de conciliere prevăzută de lege.

Pentru transparenţă şi bună informare, vă rugăm să fiţi de acord ca la şedinţele de conciliere să participe pentru şi o echipă de la televiziunea subscrisului ProlexTv, formată dintr-un operator şi un reporter, ce va realiza o înregistrare video şi audio.

 

Ataşam prezentei înscrisurile ce fac dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 161-163 din Legea nr. 62/2011.

 

Cu stimă,

Preşedinte

Vasile Lincu

Nr. 89853/10.09.2015

 

 

Către

Primăria Municipiului Focşani

 

 

 

Subscrisul, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”, CUI 16392628, în calitate de organizaţie sindicală reprezentativă pentru poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale Focşani, conform sentinţei civile nr. 7165/24.06.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, reprezentată prin preşedinte Lincu Vasile, prin prezenta vă rugăm să ne comunicaţi următoarele:

 • cu ce sumă a fost majorat plafonul maxim al cheltuielilor de personal al administraţiei publice locale Focşani ca urmare a adoptării ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 476/10.08.2015;
 • pe ce tip de cheltuieli aţi dispus distribuirea sumei aprobate ca majorare a plafonului maxim de cheltuieli de personal, cu indicarea criteriilor care au stat la baza acestei decizii de distribuire;
 • ce sumă de bani a rămas neredistribuită din majorarea plafonului maxim de cheltuieli de personal;
 • dacă aţi iniţiat sau, după caz, de ce nu aţi iniţiat un proiect de hotărâre a consiliului local pentru acordarea drepturilor salariale cuvenite personalului poliţiei locale (normă de hrană, majorare salarială, grad profesional, clasă de salarizare).
 • ce demersuri aţi făcut sau intenţionaţi să faceţi după majorarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal ca urmare a adoptării ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 476/10.08.2015, pentru alocarea bugetului necesar acordarea normei de hrană personalului poliţiei locale, acordarea unei majorări salariale de până la 12%, conform OUG nr. 27/2015 pentru completarea OUG nr. 83/2014 personalului poliţiei locale, promovarea în grade şi clase profesionale.

 

Cu stimă,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii