Guvernul a anulat plafonul maxim al cheltuielilor de personal. Administraţiile publice locale pot acorda majorările salariale de până la 12% şi norma de hrană personalului poliţiei locale

MDRAP raspuns anulare plafon

Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare. În cuprinsul ordonanţei, la art. VI se prevede abrogarea alin. (4) al III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/20101 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Prin această prevedere se elimină plafonul prin care se stabileşte nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale.

         În acest context, administraţiile publice locale pot acorda majorarea salarială de 12% şi norma de hrană personalului poliţiei locale, fără a mai fi îngrădite de vreun plafon maxim al cheltuielilor de personal.

Anularea plafonului a fost solicitată atât de sindicate, cât şi de către administraţiile publice locale. Pro Lex a solicitat abrogarea prevederilor referitoare la plafonul maxim al cheltuielilor de personal, prin adresa nr. 90180/25.09.2015.

Se impune iniţierea unor hotărâri ale consiliului local pentru acordarea drepturilor salariale, cât mai urgent posibil, integral şi fără discriminare, astfel încât să poată fi cuprinse şi în bugetul pentru anul următor.

 

Preşedinte

Vasile Lincu

_______________

1- 12. La articolul III, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    “(4) În baza plafonului aprobat anual potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 , care se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice. Repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv redistribuirea între acestea, în cursul anului, se face de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, cu informarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor.”

 

 

Solicitarea ProLex

Nr. 90180/25.09.2015

 

 

 

Către

Domnul Victor Ponta, prim-ministru al guvernului

Doamna Rovana Plumb, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

Doamna Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice

Domnul Eugen Orlando Teodorovici, ministrul finanţelor publice

 

 

 

Având în vedere drepturile de natură salarială prevăzute a fi acordate în 2015 şi care nu au fost cuprinse în bugetele administraţiei publice locale pentru anul curent, constând în creşterea salariului minim pe economie, majorări salariale prevăzute prin O.U.G. nr. 27/2015, reglementarea normei de hrană cuvenită personalului poliţiei locale prin modificarea Legii nr. 155/2010;

Având în vedere faptul că acordarea drepturilor de mai sus ţin de voinţa politică sau interesul ordonatorului de credite sau al consiliului local invocând prevedere precum: „pot acorda”, „până la 12%”, „în limita bugetului aprobat” sau de voinţa politică a administraţiei judeţene a finanţelor publice sau a miniştrilor finanţelor publice şi dezvoltării regionale şi administraţiei publice prin limitarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal, ceea ce a condus la o discriminare salarială a angajaţilor de la o primărie la alta, de la un sector la altul sau chiar în cadrul aceleiaşi instituţii, deşi prestează aceeaşi tip de activitate;

Având în vedere Directivele CEDO nr. 2000/JIC/78 şi 2000/43/CE, principiului echităţii prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală, raţiunea salarizării unitare care prevede o grilă unică de salarizare a persoanelor din cadrul unităţilor administrativ teritoriale, raţiunea acordării normei de hrană ca măsură de protecţie pentru compensarea efortului fizic suplimentar;

Având în vedere faptul că, dl. Liviu Dragnea, în timpul mandatului de ministru al dezvoltării regionale şi administraţiei publice ne-a asigurat de modificarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal astfel încât să se poată acorda drepturile de natură salarială mai sus menţionate;

Având în vedere faptul că există principiul autonomiei locale, iar primarii, prin asociaţiile din care fac parte, au solicitat, în mod repetat, acordarea dreptului de a-şi gestiona propriile bugete conform interesului comunităţii şi angajamentelor asumate;

Prin prezenta vă solicităm să abrogaţi prevederile punctului 12 din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, astfel încât să se elimine plafonul maxim al cheltuielilor de personal.

În caz contrar, înseamnă că, cu bună ştiinţă, aţi legalizat discriminarea salarială pe criterii politice şi posibilitatea acordării unor drepturi de natură salarială, în funcţie de interesul şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, miniştrilor sau partidului, ceea ce este mult mai grav decât dacă nu aţi fi reglementat respectivele drepturi salariale.

 

Am formulat prezenta solicitare, convins de faptul că practica nu este conform voinţei domniilor voastre şi că odată constată această situaţie, veţi lua măsurile ce se impun pentru îndreptare.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii