Pro Lex solicita dotarea politistilor de la rutier cu aparate de inregistrare audio-video

Nr. 94514/01.03.2016

 

Către

INSPECTORUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

Domnul chestor de poliție dr. Bogdan DESPESCU

 

 

Stimate domnule inspector general,

După câte cunoașteți, Sindicatul Național al Polițiștilor și Vameșilor „Pro Lex” este preocupat de modul în care se asigură condițiile necesare îndeplinirii de către polițiști a atribuțiilor funcționale, astfel încât să se realizeze un nivel cât mai înalt de siguranță a cetățeanului și de protecție a personalului.

De asemenea, „Pro Lex” a participat nemijlocit la îmbunătățirea dotării polițiștilor din numeroase unități și subunități prin donarea cu mijloace tehnice diverse, precum și prin punerea la dispoziția personalului a unor surse relevante de informare profesională. Determinarea nevoilor celor mai urgente și orientarea prioritară a mijloacelor achiziționate de „Pro Lex” către structurile cu necesarul cel mai evident s-a făcut și se realizează pe baza solicitării organizațiilor noastre teritoriale.

Am onoarea să vă informez în context că, în mod frecvent, polițiștii ne-au semnalat faptul că din dotarea individuală și a autovehiculelor de serviciu care îndeplinesc misiuni operative de poliție rutieră și ordine publică lipsesc dispozitivele de înregistrare audio-video. Acestea ar permite înregistrarea evenimentelor produse pe timpul misiunilor, a acțiunii polițiștilor, dar și, în egală măsură, a reacției persoanelor cu care personalul interacționează. Totodată, înregistrările pot fi utile ca mijloace de probă în situații diverse în care validitatea acțiunii polițiștilor poate fi pusă sub semnul întrebării. Avem în vedere și situațiile în care polițiștii nu pot dovedi cu probe anumite faptele contravenționale/ infracționale și acțiunile reale ale făptuitorilor.

Având în vedere aspectele menționate, vă adresez rugămintea să dispuneți comunicarea către sindicatul nostru a următoarelor informații:

  1. a) dacă există baza legală a dotării autovehiculelor de serviciu și a polițiștilor, în mod individual, cu mijloace de înregistrare audio-video;
  2. b) în situația în care baza legală este acoperitoare, dacă există intenția, materializată în programele de dotare ale Poliției Române, a asigurării respectivelor mijloace tehnice și care este orizontul de planificare;
  3. c) dacă înregistrările audio-video obținute cu mijloacele audio-video de tipul menționat pot constitui probe și dacă sunt necesare modificări legislative în materie pentru a le asigura legalitatea;
  4. d) în ce condiții sindicatul nostru poate participa la acțiuni de sprijinire a dotării Poliției Române cu mijloace din categoria celor în discuție.

Cu speranța că demersul nostru va fi receptat în mod corespunzător, vă rog să primiți, domnule inspector general, expresia întregii mele considerații.

 

Cu stimă,

 

Președinte

Vasile LINCU

Comentarii

comentarii