Actiune pentru reformarea sistemului de functii avand la baza legalitatea, transparenta, obiectivitatea, evolutia in cariera

Pro Lex initiaza demersuri si actiuni in instanta pentru reformarea sistemului de functii. Acest lucru inseamna promovarea unor actiuni pentru incadrarea corecta a politistilor pe functii si pentru avansarea in gradul profesional urmator fara conditia existentei unei functii care sa permita avansarea.
Motivele demersurilor:

Legea nr. 360/2002 prevede la art. 22. alin. (1) că funcţiile poliţiştilor se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare. Acelasi act normativ prevede la art. 22 alin. (5) că funcţiile poliţiştilor se stabilesc prin lege.

Prin HG (secretă) nr. 0154/2010 s-au reglementat coeficienti de ierarhizare prin crearea unor functii (agent II-I, principal; ofiter IV-I, ofiter specialist III-I, ofiter specialist principal III-I) a căror ocupare se face pe baza vointei exclusive a sefului, in limita functiilor stabilite/repartizate subiectiv de către ordonatorul de credite. 

Cu ocazia modificarii Statutului politistului am propus, argumentat, ca toate elementele ce definesc functiile (inclusiv coeficientii de ierarhizare) sa fie mentionate in lege. Reprezentantii MAI au refuzat (a se solicita inregistrarea audio a sedintei de dialog social din 16 mai 2016).

In acest moment avem următoarele situatii:

  • politisti ce nu pot fi avansati in grade profesionale pentru ca “nu permite functia”;
  • politisti mentinuti/blocati pe anumite functii pe motivul că nu sunt functii de nivel superior
  • politisti cu grade diferite, dar cu aceeasi coeficienti de ierarhizare (aceleasi functii). Ex. agent-şef de poliţie pe functie de agent III sau II si agent de politie pe functie de agent I;
  • politisti cu acelasi grad, dar cu coeficienti de ierarhizare corespunzatori gradelor inferioare;
Ce urmărim:
        Toate elementele de identificare a unei functii să fie prevăzute in lege (cum de altfel scrie si in Statutul politistului).
   In acest moment avem prevăzute categoriile si gradele profesionale, cu criteriile/conditiile de incadrare/avansare si vrem să fie prevăzuti si coeficientii de ierarhizare cu criteriile/conditiile obiective de incadrare.
       Evolutia in carieră nu trebuie să fie conditionată de vreun criteriu subiectiv, ci doar de performantă si stagiu de vechime.
         Pentru fiecare grad profesional trebuie să fie prevăzute trepte care să stabilească, pe criterii obiective, minimul si maximul coeficientilor de ierarhizare mentionati in legea salarizării.
Cerinte pentru promovarea si sustinerea actiunilor in instanta avand ca obiect promovarea in gradul profesional superior:
– membru Pro Lex (dovada se face prin adeziunea aflata la sindicat);
– actul administrativ (decizia) sau adeverinta din care sa rezulte gradul detinut si data numirii in respectivul grad profesional, functia de incadrare, clasa de salarizare, coeficientul de ierarhizare;
– dovada indeplinirii stagiului de vechime, calificativele obtinute de la ultima avansare si pana in prezent;
–  pentru gradul de comisar sef de politie, dovada absolvirii unui curs de capacitate profesională sau a unui curs postuniversitar (certificatul de absolvire a facultatii de drept din Academia de Politie, curs de 4 ani);
– pentru gradul de agent-şef de poliție, dovada absolvirii studiilor superioare sau a unui curs de capacitate profesională;
– optional (daca este utila cauzei), o nota care sa prezinte o situatie comparativa cu persoane din aceeasi structura care au grade diferite si au aceeasi functie sau care au acelasi grad si au functii diferite (cu indicarea gradelor si functiilor);
Ex. de persoane ce ar putea fi beneficiare: comisar de politie ce indeplineste conditiile de performanta (calificative) si stagiu de vechime pentru a fi avansat la gradul de comisar sef de politie si care nu a fost avansat pe motivul ca nu exista o functie care sa permita acest lucru.
Nota Pro Lex: 

  Potrivit legii in vigoare, toti ofiterii pot avansa pana la gradul de chestor daca indeplinesc conditiile prevazute in lege si daca nu ar fi blocati de sistemul de nepotsime si HG secreta si nelegala:

L 360/2002: Art. 16. – (1) Pentru obţinerea gradului profesional următor poliţistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;

 b) să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cu calificativul de cel puţin «bine». Anii în care poliţistului i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intră în calculul stagiului minim în grad.

(2) Pentru obţinerea gradelor profesionale de (…)  chestor este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.

Cerinte pentru promovarea si sustinerea actiunilor in instanta avand ca obiect incadrarea in functii cu un coeficient corespunzator gradul profesional detinut:
– membru de sindicat;
– document care atesta incadrarea in gradul profesional si clasa de salarizare;
– dovada studiilor supeioare absolvite (daca este cazul);
– optional (daca este utila cauzei), o nota care sa prezinte o situatie comparativa cu persoane din aceeasi structura care au grade diferite si au aceeasi functie sau care au acelasi grad si au functii diferite (cu indicarea gradelor si functiilor);
Ex: de persoane ce ar putea fi beneficiare: politistii care nu sunt incadrati cu un coeficient de salarizare corspunzator gradului detinut, conform tabelului din legea salarizarii (Atentie! Chiar daca legea salarizarii nu se aplica in ceea ce priveste plata cf coeficientilor, incadrarea trebuia facuta):
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Clasa de salarizare Coeficienţi de ierarhizare
minim maxim minim maxim
7. Funcţii corespunzătoare gradului de comisar-şef de poliţie S 71 83 5,63 7,58
8. Funcţii corespunzătoare gradului de comisar de poliţie S 62 68 4,51 5,23
9. Funcţii corespunzătoare gradului de subcomisar de poliţie S 56 61 3,89 4,40
10. Funcţii corespunzătoare gradului de inspector principal de poliţie S 47 54 3,11 3,70
11. Funcţii corespunzătoare gradului de inspector de poliţie S 41 45 2,69 2,96
12. Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie S 39 40 2,56 2,62
20. Funcţii corespunzătoare gradelor de agent – agent şef principal de politie S 32 38 2,15 2,49
M 28 36 1,95 2,37

Comentarii

comentarii