Negocierea acordului colectiv blocata la nivel de chestiuni prealabile. Pro Lex insista pentru semnarea unui nou acord colectiv

Nr. 98628/01.08.2016

 

 

 

 

 

Stimată doamnă,

Manda Maria-Cristina, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, preşedinte a Comisiei de Dialog social a Ministerului Afacerilor Interne,

 

 

 

Pro Lex este interesat să încheie acord colectiv la nivelul grupului de unităţi MAI şi structuri subordonate sau aflate în coordonarea MAI, formulând solicitări scrise în acest sens (nr. 95691/05.04.2016 şi nr. 97047/30.05.2016).

Am înţeles că motivul neprelungirii acordului colectiv nr. 6873/22.05.2013 (expirat la data de 22.05.2016), transmis oficial prin adresa MAI nr. 284277/23.06.2016, este că nu am formulat solicitarea în intervalul de 30 de zile de la aprobarea bugetului autorităţii sau instituţiei publice (!? în condiţiile în care aveam acord valabil până în luna mai 2016; nici Acordul colectiv în vigoare la acel moment nu a fost negociat şi semnat în termenul menţionat în adresă; la o altă solicitare de negociere a acordului colectiv, formulată în termenul de mai sus, MAI ne-a răspuns că nu are obligaţia încheierii acordului colectiv, ci doar negocierea acestuia).

Am înţeles şi motivul real al neprelungirii acordului colectiv sau al refuzului negocierii unui nou acord, acesta fiind că doar federaţia la care este afiliat Pro Lex  era reprezentativă la momentul expirării acordului colectiv existent.

Acum când şi celelalte federaţii şi-au obţinut reprezentativitatea, înţeleg că se doreşte constituirea comisiei paritare de la nivelul MAI şi negocierea unui nou acord colectiv.

După cum aţi văzut şi la întâlnirea din data de 29.07.2016, nu a fost un acord între cele 4 federaţii cu privire la desemnarea membrilor titulari în comisia paritară, Pro Lex optând pentru un membru titular din cei trei membri la care au dreptul organizaţiile sindicale reprezentative.

Alianţa declarată dintre cele trei federaţii, precum şi numele membrilor desemnaţi:

– unul pensionar, Coarnă Dumitru ce nu  poate fi membru potrivit art. 8 din HG nr. 833/2007 Art. 8.(1) Pot fi membri în comisia paritară numai funcţionarii publici definitivi (…),

– unul aflat sub control judiciar şi trimis în judecată, Vîlnei Florin Ilie, ce nu poate fi membru întrucât nu are o bună reputaţie profesională potrivit art. 8 din HG nr. 833/2007 Art. 8.(1) Pot fi membri în comisia paritară numai funcţionarii publici definitivi care au o bună reputaţie profesională.

– şi altul desemnat de către o persoană ce nu a făcut dovada calităţii de reprezentant al federaţiei înregistrat la instanţă, fiind de notorietate faptul că fostul preşedinte a fost arestat la domiciliu şi apoi şi-a dat demisia din funcţie;

au făcut ca reprezentantul Pro Lex să nu mai participe la discuţii.

 

Dacă pentru alte federaţii contează doar prezenţa unui membru în comisia paritară şi atât, motivaţia Pro Lex de a avea membru titular constă în faptul că în comisia anterioară toate celelalte trei federaţii au avut câte un membru titular şi niciunul nu şi-a făcut treaba. Practic, acordul colectiv a fost încălcat în multe structuri teritoriale de poliţie, iar Comisia paritară nu a intervenit, deşi potrivit art. 13 (1) lit. e) şi f) din HG nr. 833/2007 trebuia să urmărească realizarea acordului şi să întocmească rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordului.

Comisia paritară anterioară, cu membri titulari din cadrul acestor federaţii, nu şi îndeplinit nici atribuţia prevăzută la art. 13 (1) lit. a) – c) din HG nr. 833/2007, în sensul de a propune periodic măsuri de îmbunătăţire a activităţii autorităţii, analizarea şi avizarea planului anual de perfecţionare profesională, formularea de propuneri privind flexibilizarea programului de lucru al funcţionarilor publici.

         După cum bine ştiţi, Pro Lex a fost şi este activ prin reprezentanţii săi în comisiile de dialog social, identificând probleme şi formulând soluţii argumentate.

        

         În lipsa unui acord între federaţiile sindicale, comisia paritară nu poate fi alcătuită fără medierea dvs., drept pentru care vă propun negocierea acordului colectiv direct cu sindicatele reprezentative, având ca proiect chiar acordul colectiv care a expirat.

         Mai mult, federaţiile sunt reprezentative la nivelul grupurilor de unităţi, acordul colectiv se încheie la nivelul grupurilor de unităţi, iar comisia paritară era doar la nivelul unităţii – Aparat central MAI, care ar fi putut propune un proiect de acord colectiv doar pentru această structură.

 

Cu stimă,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii