OMAI nr. 210/2016 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul MAI care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, (…), în perioada 01.01-28.02.2017

În vigoare de la 29 decembrie 2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1063 din 29 decembrie 2016. Nu există modificări până la 09 ianuarie 2017.
    Având în vedere faptul că în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 13 alin. (5)(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum prevede art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
   Art. 1. –   Prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 4/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează se aplică în mod corespunzător şi în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017. 
   Art. 2. –   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Ministrul afacerilor interne,
Ioan-Dragoş Tudorache
    Bucureşti, 28 decembrie 2016.
    Nr. 210.

Comentarii

comentarii