Solicitare pentru majorarea salariului de functie acordat politistilor din PF Suceava pusi la dispozitie

Domnului chestor general de poliţie Ioan Buda

Inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

 

 

Stimate domnule inspector general, vicepreşedisOntele executiv al grupei sindicale S.N.P.V. ,,Pro Lex” –  Poliţia de Frontieră Suceava, ne sesizează despre faptul că, la nivelul I.T.P.F. Sighetul Marmaţiei – Poliţia de Frontieră Suceava, poliţiştii puşi la dispoziţie conform art. 27^21, alin. 2, din Legea 360/2002, au salariu de funcţie mai mic decât salariul brut pe economie (spre exemplu domnii C.O. şi T.A. au avut în luna septembrie 2016 salariul de funcţie de 741 lei, respectiv 787 lei).

De asemenea, la nivelul I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei nu se acordă cele şase zile de concediu suplimentar poliţiştilor aflaţi la dispoziţie, cu toate că aceştia îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului ture serviciu, loc de muncă ce se încadrează în prevederile H.G.1822/2004.

Faţă de cele mai sus menţionate, vă adresăm rugămintea de a dispune verificarea celor sesizate şi restabilirea legalităţii, de la data la care aceştia aveau dreptul.

Avem rugămintea să ne comunicaţi rezultatul verificărilor şi măsurilor dispuse.

 

Cu deosebită stimă,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii