MApN referitor la drepturile de pensie si semnul onorific acordat gradatilor si soldatilor profesionisti

Stimate domnule Lincu,

 

 

Urmare a solicitării dumneavoastră, formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi înregistrată la Direcţia informare şi relaţii publice a Ministerului Apărării Naţionale cu nr. 92 din 17.05.2017, vă comunicăm faptul că proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale a fost refăcut ca urmare a observaţiilor Ministerului Finanţelor Publice, urmând să fie repromovat la ministrul apărării naţionale, în vederea semnării.

Ataşat acestui mesaj se găseşte proiectul actului normativ sus-menţionat, însoţit de nota de fundamentare, cu precizarea că forma iniţială a demersului legislativ se regăseşte postată pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale, la secţiunea Transparenţă decizională – Arhiva 2016.

 

 

Cu stimă,

 

ŞEFUL DIRECŢIEI INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Colonel Constantin SPÎNU

MApN ref la proiectul legii ref Semnul onorific 2

Comentarii

comentarii