Salariile politistilor locali trebuie sa fie aceleasi cu cele pentru aparatul de specialitate al primarului

Nr.3965/DPS/21822Rg/21.08.2017

Către:  Domnului Vicepreședinte Negoiță Voinea

           Sindicatul National al Polițiștilor și Vameșilor PRO Lex

 

Referitor la: echivalare salarii funcții specifice poliția locală

Stimate domnule vicepreședinte, 

Referitor la adresa dvs. nr.109.732/2017 transmisă Ministerului Muncii și Justiției Sociale , vă comunicăm următoarele:

Poliția locală este organizată și funcționează conform Legii nr.155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările ulterioare.

Prevederile alin.(4) al art.4 din Legea nr.155/2010 precizează că  ”modul de organizare, structura funcțională, statul de funcții, numărul de posturi și categoriile de personal încadrat”  se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, elaborate pe baza Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale, conform art.4 alin.(7) din Legea nr.155/2010 se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu avizul consultativ al comisiei locale de ordine publică.

În conformitate cu art.34 din Legea nr.155/2010 drepturile salariale ale personalului poliției locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului București.

Pentru personalul din administrația publică locală salariile se stabilesc conform art.11 din Legea-cadru nr.153/2017 prin hotărâre a consiliului local, a consililului județean sau Consiliului General al Municipiului București, salariile fiind asfel diferite de la o instituție la alta. În această situație considerăm că nu este necesară și nici posibilă procedura prevăzută de art.28 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind asimilarea cu funcții și salarii de bază prevăzute în anexele legii, întrucât pentru funcțiile din administarția publică locală în anexele legii nu sunt prevăzute salarii.

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus, drepturile salariale ale personalului poliției locale se vor stabili prin echivalare cu salariile personalului din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului București prevăzute în nomenclatoarele de funcții din Anexa nr.VIII –”ADMNINISTRAȚIE” și stabilite conform art.11 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în cadrul Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Raspuns Ministerul Muncii salarizare Politie Locala

Comentarii

comentarii