Obiective pentru poliţişti

    Sistemul corpului profesional unic

Vrem ca toţi poliţiştii să aparţină Corpului profesional unic al ofițerilor de poliție.

 

    Promovare din treaptă în treaptă și ocuparea posturilor de conducere în sistem exclusiv meritocratic.

Pro Lex a propus ca posturile de conducere să se ocupe prin promovarea din treaptă în treaptă, fără a se putea sări la un palier superior peste nivelurile ierarhice imediat anterioare. Posturile de conducere, cu excepția celor de la structurile de specialitate, se pot ocupa numai de către ofițeri de poliție de carieră, care au desfăşurat efectiv muncă de poliţie.

 

    Poliția pentru polițiști

S-a ajuns ca cei ce nu au studii juridice să ocupe iniţial funcţii de ofiţeri specialişti (fiind licenţiaţi în ştiinţe agricole, teologie, sport, inginerie, etc.) pentru ca apoi să ocupe funcţii de conducere la nivelul Poliţiei Române şi al inspectoratelor judeţene de politie.

Pro Lex a propus ca funcțiile polițienești să fie ocupate numai de către persoane care îndeplinesc atribuţii specifice de poliţie, iar specialiştii să rămână specialişti.

Poliţia Română trebuie să fie redată poliţiştilor prin diferenţierea funcţiilor.

În acest sens, se impune refacerea fişelor posturilor corespunzător atribuţiilor structurii de poliţie. Se vor identifica funcţiile specifice de poliţie, funcţiile publice generale (ex: juridic, financiar, logistic, resurse umane, etc. ) şi posturile contractuale având criteriul atribuţiile din fişele posturilor corelate cu atribuţiile din ROF. Statele de organizare şi de funcţii vor fi modificate corespunzător.

Pro Lex a susţinut aplicarea principiului dreptului câştigat în sensul ca funcţiile de execuţie ocupate cu personal care are în prezent statutul de polițist, să fie transformate în funcţii/posturi publice generale sau contractuale, după caz, pe măsura vacantării naturale (ieşire la pensie, mutare, demisie).

Pentru îndeplinirea acestor obiective, Pro Lex a conceput un proiect al Statutului poliţistului şi l-a prezentat MAI.

 

Obiective pentru poliţiştii locali

     Reglementare unitară a drepturilor profesionale şi salariale

Vrem ca drepturile profesionale şi salariale ale poliţiştilor locali să fie prevăzute în lege şi să nu depindă de voinţa consilierilor locali.

Vrem recunoaşterea poliţiei locale ca forţă de ordine şi siguranţă publică, prin modificarea legii siguranţei naţionale a României.

Vrem stabilitate în funcţie, protecţie, dotare corespunzătoare şi promovări în clase sau grade profesionale la termen.

 

Obiective pentru angajaţii din ANAF

     Să redevenim ceea ce am fost, similar structurilor din UE

Fiecare schimbare politică s-a reflectat în reorganizări ale organelor fiscale, în special în ceea ce priveşte autoritatea vamală.

Realitatea a demonstrat că toate aceste experimente au prejudiciat atât angajaţii cât şi bugetul de stat.

Reorganizările au echivalat cu epurări ale angajaţilor pe alte criterii decât cele profesionale. Autoritatea vamală a devenit sinonim cu instabilitatea în funcţia publică de conducere sau de execuţie.

Autoritatea vamală trebuie să-şi recapete importanţa şi atribuţiile pe care le-a avut.

Pro Lex a formulat constant observaţii şi propuneri înainte de efectuarea tuturor reorganizărilor. Din nefericire, după reorganizări s-a adeverit că am avut dreptate în ceea ce priveşte inoportunitatea măsurilor adoptate şi prejudiciile cauzate.

Liderii Pro Lex au fost singurii care au avut curajul să demaşte neregulile şi interesele personale sau de grup care au stat la baza fiecărei reorganizări organizatorice sau de atribuţii.

Dosarele penale şi punerea sub acuzaţie a artizanilor reorganizărilor au scos la iveală adevăratele interese în degradarea constantă a actului de control vamal.