Adresă A.N.F.P. gestionar

Către,

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

            Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică, în ceea ce priveşte repartizarea atribuţiilor principale ale postului de gestionar către personalul ce deţine funcţiile publice specifice de execuţie de inspector şi controlor vamal, din cadrul birourilor vamale din structura direcţiilor generale regionale a finanţelor publice, instituţii subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi în baza cărora au fost solicitate şi constituite, pentru fiecare în parte, garanţii în numerar în cuantum de până la trei salarii tarifare.

         Menţionăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora ,,Gestionar, în înţelesul prezentei legi, este acel angajat al agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporară, a agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, indiferent de modul de dobîndire şi de locul unde se află bunurile.”

De asemenea urmare celor prevăzute în adresa dvs. nr. 33100,25342/25.08.2014  ,,delegarea de atribuţii nu este o modalitate care să implice exercitarea cu caracter temporar, de către acelaşi funcţionar public, în mod concomitent, a atribuţiilor corespunzătoare a unui număr de două funcţii publice.”, respectiv funcţia de gestionar şi cea de inspector sau controlor vamal.

Cu stimă,

Vicepreşedinte,

Negoiţă Voinea

Comentarii

comentarii