Adresă ANAF reorganizare

Către,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

            Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, precum şi adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 5215/04.02.2015 (anexată) cu privire la faptul că în prezent este în procedura de elaborare un proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, vă rugăm să ne comunicaţi dacă acesta va implica şi modificări în ceea ce priveşte Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi în caz afirmativ care va fi situaţia, structura şi evoluţia probabilă a activităţilor şi ocupării forţei de muncă în cadrul acestei instituţii şi de asemenea eventualele măsuri avute în vedere în cazul reducerii numărului de angajaţi.

Cu stimă, 

Vicepreşedinte,

Negoiţă Voinea

Comentarii

comentarii