ProLex din nou in strada! In 17 noiembrie va fi organizat un mars de protest in Bucuresti pentru politistii locali de la sectorul 2

Inregistrare autorizare miting

Nr. 90431/07.10.2015

 

Către

Primăria Sectorului 2 Bucureşti

Domnului primar Neculai Onţanu

 

 

Având în vedere faptul că prin OUG nr. 41/2015 s-a abrogat alin. (4) al III din OUG nr. 63/20101 care instituia plafonul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale;

Având în vedere faptul că HG nr. 171/2015 prevede în mod expres normele de hrană şi condiţiile de acordare:

Având în vedere faptul că OMDRAP nr. 776/2015 prevede expres valoarea financiară a normei de hrană, respectiv:

 1. a) norma nr. 1, potrivit anexei 1la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 25 lei/zi;
 2.         b) norma nr. 6, potrivit anexei  1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 32 lei/zi;
 3.  c) norma nr. 12 “B”, potrivit anexei  1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 5 lei/zi.”

Având în vedere Directivele CEDO nr. 2000/JIC/78 şi 2000/43/CE, principiului echităţii prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală, raţiunea salarizării unitare care prevede o grilă unică de salarizare a persoanelor din cadrul unităţilor administrativ teritoriale, raţiunea acordării normei de hrană ca măsură de protecţie pentru compensarea efortului fizic suplimentar;

Având în vedere faptul că poliţiştii locali lucrează în ture/schimburi şi nu primesc norma 12B;

Având în vedere faptul că norma de hrană se acordă în sumă de 450 lei;

 

Prin prezenta vă rugăm să dispuneţi acordarea normei de hrană personalului poliţiei locale în cuantumul prevăzut de lege.

 

Cu stimă,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Nr. 90791/20.10.2015

 

Către

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Domnului preşedinte Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate naţională

 

 

         Stimate domnule preşedinte, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”, prin prezenta revenim cu precizări la adresa nr. 90141/24.09.2015 prin care vă rugam să susţineţi majorarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal necesar acordării drepturilor salariale prevăzute în actele normative pentru 2015.

Întrucât prin OUG nr. 41/2015 s-a abrogat alin. (4) al III din OUG nr. 63/20101 care instituia plafonul maxim al cheltuielilor de personal, neacordarea drepturilor salariale personalului poliţiei locale se face cu rea-credinţă.

         Precizăm faptul că Primăria Sectorului 2 Bucureşti este singura primărie din Bucureşti şi una dintre puţinele primării din ţară care nu acordă norma de hrană conform legii şi nici majorarea de 12%.

         Pro Lex a solicitat, în repetate rânduri, dlui primar Neculai Onţanu să acorde drepturile salariale conform prevederilor legale, însă toate demersurile au rămas fără rezultat.

         Acordarea normei de hrană în cuantum de 450 lei este în contradicţie cu OMDRAP nr. 776/2015, art. 16 alin. (1) din Constituţie şi Directivele CEDO nr. 2000/JIC/78 şi 2000/43/CE.

         În semn de protest faţă de nerespectarea legii, Pro Lex a solicitat autorizarea unui marş de protest în data de 17.11.2015 pe ruta Piaţa Victoriei – Bucur Obor.

         Atitudinea domnului primar de a nu acorda majorarea salarială de 12% şi norma de hrană în cuantumul prevăzut de lege este cu atât mai puţin înţeleasă de angajaţi, întrucât este contrară politicii şi demersurilor Uniunii Naţionale pentru Progresul României.

         Faţă de cele mai sus precizate, vă rugăm să susţineţi aplicarea şi respectarea legii şi la nivelul Primăriei Sectorului 2 Bucureşti, astfel cum o faceţi cu succes în ministerul afacerilor interne şi nu numai.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Nr. 90790/20.10.2015

 

Către

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

 

 

Având în vedere prevederile art. 351 din Legea nr. 155/2010 care reglementează dreptul personalului poliţiei locale la norma de hrană;

Având în vedere faptul că HG nr. 171/2015 prevede în mod expres normele de hrană şi condiţiile de acordare;

Având în vedere faptul că OMDRAP nr. 776/2015 prevede valoarea financiară a normei de hrană, respectiv:

 1. a) norma nr. 1, potrivit anexei 1la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 25 lei/zi;
 2.         b) norma nr. 6, potrivit anexei  1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 32 lei/zi;
 3.  c) norma nr. 12 “B”, potrivit anexei  1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 5 lei/zi.”

Având în vedere faptul că poliţiştii locali lucrează în ture/schimburi şi nu primesc norma 12B;

Având în vedere faptul că norma de hrană se acordă ca alimentaţie de protecţie corespunzătoare efortului fizic suplimentar, fapt constatat prin expertiză şi de către direcţia de sănătate judeţeană;

Având în vedere prevederile OUG nr. 27/2015 pentru completarea OUG nr. 83/2014 de majorare salarială de până la 12%;

         Având în vedere faptul că potrivit legii salarizării nr. 284/2010, angajaţii din aparatul de specialitate al primarului şi poliţiştii locali au aceeaşi grilă de salarizare;

Având în vedere

Având în vedere faptul că prin OUG nr. 41/2015 s-a abrogat alin. (4) al III din OUG nr. 63/20101 care instituia plafonul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale;

Având în vedere faptul că, potrivit art. 16 alin. (1) din Constituţie, cetăţenii sunt egali în faţa legii, fără discriminări;

 

         Prin prezenta vă rugăm să solicitaţi administraţiei publice locale şi primarilor, în calitate de iniţiatori ai proiectelor de hotărâri a consiliului local, să acorde drepturile salariale personalului poliţiei locale, fără discriminare, in cuantumul şi condiţiile prevăzute de lege, după cum urmează:

 

 • la Primăria Sectorului 3 Bucureşti să acorde majorarea salarială de 12%;
 • la Primăria Sectorului 2 Bucureşti să acorde norma de hrană în cuantumul prevăzut de actele normative în vigoare şi nu doar 450 lei, precum şi majorarea salarială de 12%.

 

Precizăm faptul că Primăria Sectorului 2 Bucureşti este singura primărie din Bucureşti care nu respectă prevederile mai sus menţionate, iar solicitările noastre au rămas fără efect. Mai mult, în semn de protest, am solicitat autorizarea unui marş şi miting în data de 17.11.2015 pe traseul Piaţa Victoriei-Bucur Obor.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

 

Nr. 90751/19.10.2015

 

Către

Primăria Municipiului Bucureşti

 

 

 

Subscrisul, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”, CUI 16392628, reprezentată prin preşedinte Lincu Vasile, prin prezenta vă solicităm

 

Autorizarea unui marş de protest

 

pe ruta: Piaţa Victoriei, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Şoseaua Ştefan cel Mare, Bucur Obor (în faţa primăriei Sectorului 2 Bucureşti), cu miting de 30 minute în faţa primăriei Sectorului 2 Bucureşti.

         Protestele vor avea loc în data de 17.11.2015 între orele 11-13.

         La miting vor participa aproximativ 250-300 persoane, poliţişti locali din Bucureşti şi din provincie.

         Persoanele din provincie se vor deplasa cu autocare şi microbuze.

Afluirea şi defluirea manifestanţilor se va face în mod individual în cazul celor din Bucureşti şi în grup până la mijloacele de transport a celor din provincie.

Persoanele împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile privind buna organizare a adunării, astfel încât aceasta să se desfăşoare în condiţii paşnice, civilizate şi să nu degenereze în acte de violenţă sunt următoarele: Stoenescu Romulus, Duţă Emil, Ciublan Daniel, Drăgan Vasile, Bonciu Petrişor, Vicol Mihai.

Aceste persoane vor purta veste reflectorizante cu inscripţia PROLEX.

Motivele pentru care organizăm protestul pentru poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 2 Bucureşti sunt:

 1. Acordarea normei de hrană personalului poliţiei locale, în cuantumul şi condiţiile prevăzute de lege;
 2. Acordarea unei majorări salariale de până la 12%, conform OUG nr. 27/2015 pentru completarea OUG nr. 83/2014;

Vă asigurăm că adunarea se va desfăşura în condiţii paşnice, civilizate şi fără să degenereze în acte de violenţă.

În sprijinul bunei desfăşurări a protestelor, solicităm din partea primăriei şi a organelor de ordine luarea următoarelor măsuri:

 • Restricţionarea circulaţiei rutiere pe o bandă de deplasare pe timpul marşului;
 • Împiedicarea interacţiunii între alte grupuri organizate sau constituite ad-hoc şi participanţii la mitingul şi marşul de protest, care ar putea conduce la acţiuni de tulburare a ordinii publice;
 • Sprijinirea organizatorilor în îndepărtarea persoanelor care se alătură protestatarilor şi care nu fac parte din categoria acestora.

Îl împuternicim pe dl. Stoenescu Romulus (0761788155) să ne reprezinte în faţa comisiei pentru autorizarea adunării publice.

Cu stimă,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Nota ProLex:

In data de 28.10.2015 este programata o intalnire cu primarul sectorului 2 pentru discutarea revendicarilor sindicale.

Comentarii

comentarii