Situatia sporurilor politistilor in 2016 potrivit noii OUG a salarizarii

 

Art. 1 (2) În anul 2016, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia lunară brută de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Art. 3 – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea în anul 2016, beneficiază de salariile stabilite potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, majorate cu 10%.

Art. 10 – (4) În bugetele pe anul 2016 ale instituţiilor şi autorităţilor publice prevăzute la alin. (1), nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete – cadou, prime de vacanță şi vouchere de vacanţă personalului din cadrul acestora.

 

Nota Pro Lex:

In proiectul legii salarizarii pentru 2016 se pastreaza aceleasi drepturi si sporuri salariale.

Salariile se majoreaza cu de 10%.

Nu se aloca bani pentru vouchere de vacanţă.

 

Nici in legea salarizarii pentru 2015 nu era prevazut un spor/majorare pentru orele suplimentare, dar potrivit OMAI nr. 4/2015,

   Art. 3. – (1) Majorarea se acordă pentru personalul care desfăşoară activităţi:

a) în zilele de sâmbătă, duminică, precum şi în zilele de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, denumite în continuare zile de sărbători legale, în cadrul duratei normale a timpului de muncă;

b) în zilele de sâmbătă, duminică, precum şi în zilele de sărbători legale, peste durata normală a timpului de muncă. (adica in orele suplimentare)

 

 

proiect lege salarizare 2016

Comentarii

comentarii