Reactia Pro Lex la proiectul MAI de modificare a statutului politistului in defavoarea politistilor

Nr. 97147/01.06.2016

 

 

 

 

Stimată doamnă,

Manda Maria-Cristina, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, preşedinte a Comisiei de Dialog social a Ministerului Afacerilor Interne,

 

 

Având în vedere cele discutate în cadrul şedinţei din data de 16 mai 2016 cu privire la proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;

         Având în vedere cele menţionate în minuta încheiată cu ocazia şedinţei mai sus menţionate;

         Având în vedere textul proiectului Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului revizuit după şedinţa Comisiei de Dialog social din data de 16 mai 2016 şi înaintat Consiliului Economic şi Social,

Prin prezenta ne exprimăm profunda nemulţumire faţă de:

  • modul în care este denaturat adevărul prin reproducerea incompletă şi inexactă a celor discutate şi convenite în cadrul Comisiei de Dialog social din data de 16 mai 2016,
  • modul în care persoane care deţin, fără drept/merit, calitatea de poliţişti şi a căror funcţii de conducere le ocupă în mod discutabil, atât în ceea ce priveşte experienţa, profesionalismul şi modalitate de ocupare a respectivelor funcţii, decid soarta poliţiştilor şi viitorul instituţiei prin introducerea pe calea de ordonanţă de urgenţă a unor prevederi care stabilesc criterii total subiective de evoluţie în carieră.

În sensul celor mai sus precizate, vă solicit să ascultaţi înregistrarea audio a şedinţei Comisiei de Dialog social din data de 16 mai 2016 în care am propus şi aţi fost de acord cu eliminarea condiţiei de a nu fi cercetat disciplinar (art. 2745)  agentul de poliţie care vrea să participe la concursul pentru trecerea în corpul ofiţerilor şi ofiţerul de poliţie care vrea să participe la un concurs pentru ocuparea unui post de conducere.

De asemenea, s-a convenit modificarea art. 2738 în sensul ca ocuparea postului de conducere să se facă pe baza unui test grilă, nu interviu (criteriu total subiectiv care a generat notorietatea faptului că sunt fraudate concursurile pentru ocuparea posturilor de conducere din MAI).  Cunoaştem şi putem proba faptul că unele din proiectele manageriale susţinute în interviurile necesare ocupării unor funcţii de conducere din MAI au fost o formalitate, fiind concepute de către subordonaţii celor care trebuia să le întocmească.

         Pe această cale ne menţinem propunerea reglementării coeficienţilor de ierarhizare direct în lege, stabilind criterii obiective de încadrare, iar pe cale de consecinţă să se abroge HG nr. 0154/2010 care reglementează, fără temei legal, funcţii neprevăzute de lege şi care generează situaţii discriminatorii şi blochează evoluţia în carieră a poliţiştilor. În acest sens argumentăm prin art. 22 Legea nr. 360/2002 alin. (1) din Funcţiile poliţiştilor se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare.” şi alin. (5) „Funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

         De asemenea, ne menţinem propunerea de acordarea a asistenţei juridice gratuite poliţiştilor ultragiaţi. În argumentarea acestei propuneri pe cale de OuG invocăm chiar reglementarea dreptului la asistenţă juridică gratuită prevăzut la art. 28 lit. o) tot prin OuG (nr. 153/2008).

         În ceea ce priveşte propunerea de modificare a art. 48 alin. (2) care prevede ca în perioada în care liderii de sindicat suspendaţi pentru activitate sindicală să beneficieze de echivalarea funcţiilor sindicale cu funcţii de conducere din MAI pentru stabilirea drepturilor de pensie, precizăm că ne menţinem propunerea eliminării prevederii atât pentru a exclude posibilitatea compromiterii liderilor prin astfel de beneficii, cât şi pentru a da dreptul legal la stabilirea contribuţiei de pensie în funcţie de 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate (inclusiv perioada în care a lucrat la sindicat). Menţionăm faptul că în acest sens s-a pronunţat şi Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 61140/3/2010 (parte Vişan Mihai), soluţie rămasă definitivă.

         Faţă de cele de mai sus, vă solicităm să dispuneţi revizuirea proiectului de OuG de modificare a Statutului poliţistului, în armonie cu nevoile poliţiştilor şi instituţiei, prevederile legale şi cu ceea ce s-a discutat şi convenit în şedinţa Comisiei de Dialog social.

De asemenea, vă solicităm să înaintaţi consiliului de disciplină sau organelor de cercetare penală, după caz, înregistrarea audio a şedinţei Comisiei de Dialog social din data de 16 mai 2016, Minuta respectivei şedinţe, proiectul de OuG înaintat Consiliului Economic şi Social şi datele de identificare a celor ce au redactat, neconform cu realitatea, minuta şedinţei Comisiei de Dialog social din data de 16 mai 2016 şi proiectul de OuG înaintat Consiliului Economic şi Social pentru şedinţa din 06.06.2016.

Vă solicităm să dispuneţi să ni se comunice înregistrarea audio a şedinţei Comisiei de Dialog social din data de 16 mai 2016, la adresa de e-mail office@prolex,ro, iar dacă va fi comunicată pe suport CD, ne angajăm să suportam contravaloarea CD-ului.

Cu stimă,

Preşedinte

Vasile Lincu

Proiect OUG modif si complet Statut politist 06.06.2016

MAI Minuta CDS MAI 16.05.2016 ref modificare Statut

Comentarii

comentarii