Pro Lex solicita schimbarea conditiilor de concurs pentru incadrarea din sursa externa, trecerea in corpul ofiterilor si admiterea la Academia de Politie

Nr. 98707/03.08.2016

 

 

Către

Ministerul Afacerilor Interne, domnului ministru Petre Tobă

 

 

Având în vedere disfuncţionalităţile constatate cu ocazia concursurilor pentru încadrarea agenţilor din sursă externă, pentru trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor şi pentru admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a agenţilor de poliţie, prin prezenta vă solicităm să dispuneţi modificarea ordinelor şi regulamentelor interne ce reglementează organizarea şi desfăşurarea acestor concursuri astfel încât:

– agenţii de poliţie să nu mai concureze pentru o funcţie de ofiţer de poliţie determinată din cadrul unei structuri (identificată prin poziţia din statul de funcţii), ci pentru o funcţie dintre cele vacante dintr-o anumită structură, ocuparea acestora urmând a se face în funcţie de nota de la examen;

– să fie elimină diferenţierea pe criteriu de sex a baremelor de la probele sportive pentru candidaţii la concursurile de ocupare a funcţiilor de agenţi sau ofiţeri de poliţie cu atribuţii de ordine publică. Statul şi cetăţenii au nevoie de poliţişti care au pregătirea şi competenţele necesare îndeplinirii atribuţiilor din fişa postului. În acest context, este nerelevant dacă este bărbat sau femeie, atât timp cât atribuţiile, condiţiile de muncă şi situaţiile periculoase sunt aceleaşi.

– cei declaraţi respinşi la concursurile pentru ocuparea funcţiilor de agenţi de poliţie prin recrutare din sursă externă şi care îndeplinesc condiţiile de încadrare (inclusiv nota minimă de examen), să poată fi redistribuiţi, în funcţie de opţiunile fiecăruia şi de ordinea mediilor, pe alte funcţii rămase neocupate în urma concursului;

– fişa medicală pentru concursul la Academia de Poliţie a agenţilor de poliţie să fie similară cu cea necesară pentru concursul de trecere a agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie;

– materiile şi bibliografia pentru concursul la Academia de Poliţie a agenţilor de poliţie să fie din domeniul de activitate profesională specifică specializării pentru care optează şi nu identică cu cea a candidaţilor pentru cursurile cu frecvenţă.

 

În opinia noastră aceste modificări se impun a fi efectuate până la următoarele examene, fiind în beneficiul atât al instituţiei, cât şi al candidaţilor.

 

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii