ProLex comunica Ministerului Muncii informatiile necesare fundamentarii OUG pentru incadrarea muncii in conditii deosebite

Nr. 102047/28.11.2016

 

 

 

Către

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Domnului ministru Dragoş Nicolae Pîslaru

         Urmare discuţiilor purtate la sediul Guvernului în data de 22 noiembrie 2016, pentru fundamentarea unui act normativ care să reglementeze încadrarea activităţii poliţiştilor locali în condiţii deosebite speciale sau alte condiţii de muncă, prin prezenta vă comunicăm faptul că, potrivit ANFP (adresa nr 55724/22.11.2016), numărul total al funcţiilor publice de poliţist local din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel local, atât a serviciilor publice de poliţie locală organizate cu personalitate juridică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, cât şi a departamentelor fără personalitate juridică din cadrul aparatelor de specialitate al primarilor (cu excluderea funcţiilor publice de execuţie sau conducere cu denumire generală) este de 13.099.

         Pentru încadrarea locurilor de muncă şi activităţilor în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, apreciem că sunt relevante criteriile prevăzute în HG nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti

Art 5 (1) Locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, sunt stabilite potrivit urmatoarelor criterii:

a) natura factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici – si efectele acestor noxe asupra starii de sanatate;

b) intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau de risc;

c) durata de expunere la actiunea factorilor nocivi;

d) existenta unor conditii de munca ce implica un efort fizic mare, in conditii nefavorabile de microclimat, zgomot intens, vibratii sau alte noxe profesionale;

e) existenta unor conditii de munca ce implica o solicitare nervoasa deosebita, atentie foarte incordata si multilaterala, concentrare intensa si ritm de lucru intens;

f) existenta unor conditii de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, determinata de un risc de accidentare sau de vatamare corporala;

g) asocierea efectelor factorilor de risc mentionati.

         Având în vedere prevederile Directivelor CEDO nr. 2000/78/CE şi 2000/43/CE, condiţiile de muncă şi felul muncii, similare cu cele ale poliţiştilor din Poliţia Română, Buletinul de determinare prin expertizare a condiţiilor de muncă de la Politia Locală Târgovişte (cu titlu de exemplu), expunerea de motive a iniţiativei legislative înregistrată la Camera Deputaţilor sub nr. PL-x 44/2013, vă rugăm să analizaţi şi să susţineţi  reglementarea încadrării locurilor de muncă şi activităţilor poliţiştilor locali în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă, astfel cum sunt prevăzute de lege pentru poliţiştii din domeniul ordinii publice.

         Având în vedere precedentele legislative prin care Guvernul a modificat Legea nr. 223/2015 prin OUG nr. 57/2015 şi Legea nr. 263/2010 prin OUG nr. 65/2015, vă solicităm să analizaţi posibilitatea de modificare prin ordonanţă de urgenţă a art. 29 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 prin introducerea unei teze referitoare la poliţia locală, cu prevederi similare celor pentru militari şi poliţişti.

        

Ataşăm prezentei, adresa ANFP nr 55724/22.11.2016, Buletinul de determinare prin expertizare a condiţiilor de muncă de la Politia Locală Târgovişte, expunerea de motive a iniţiativei legislative înregistrată la Camera Deputaţilor sub nr. PL-x 44/2013.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii