IGPF: participarea la concursuri pentru ocuparea functiilor vacante nu trebuie sa afecteze drepturile profesionale ale politistilor

IGPF conditii participare concurs

 

Nr. 103464/26.01.2017

 

 

 

 

Domnului chestor general de poliţie Ioan Buda

Inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

 

 

 

Stimate domnule inspector general, preşedintele executiv al grupei sindicale a  S.N.P.V. ,,Pro Lex” din I.T.P.F. Iasi, ne sesizează despre faptul că, punctul de vedere al Directiei Management Resurse Umane din I.G.P.F., exprimat in documentul cu nr.114163/2016, prin care toate activitatile subsecvente desfasurarii unui concurs de ocupare al unui post vacant, de executie sau de conducere (testare psihologica, medicala, participarea la probele de concurs, etc.) sunt considerate ca fiind in interesul personal al candidatului, contravine prevederilor legale in vigoare, respectiv O.M.A.I.nr.140/2016 care reglementeaza activitatea de management resurse umane in unitatile M.A.I.

In acest sens, liderul nostru de sindicat, mentioneaza faptul ca documentul emis de D.M.R.U, stabileste ca activitatile respective nu mai pot fi considerate misiuni, iar pentru prezentarea la concurs, candidatii trebuie sa-si ia  concediu fara plata.

Fata de cele prezentate, va adresam rugamintea de a efectua demersurile ce se impun in vederea revizuirii documentului respectiv si al corelarii acestuia cu prevederile O.M.AI.nr.140/2016, astfel incat politistii de frontiera sa nu fie discriminati in raport cu politistii din alte structuri din M.A.I.

Anexam, in xerocopie, memoriul preşedintelui executiv al grupei sindicale a  S.N.P.V. ,,Pro Lex” din I.T.P.F. Iasi.

 

Cu deosebită stimă,

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii