Tribunalul Bucuresti: constata reprezentativitatea Federatiei Forta Legii pentru grupul de unitati – politie locala

Nr. unic (nr. format vechi) : 8603/3/2017
Data inregistrarii 13.03.2017
Data ultimei modificari: 13.04.2017
Tribunalul Bucuresti, Sectia: Secţia a-III-a Civilă
Materie: Civil
Obiect: modificări acte constitutive persoane juridice
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
UNIUNEA SINDICATELOR FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL”FORŢA LEGII “ Petent

 

Şedinţe

11.04.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: F CC 2
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de petenta Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual”Forţa Legii”(R) cu sediul în Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32, Judeţ Dolj.Constată îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate ale Federaţiei Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual Forţa Legii la nivel de grup de unităţi – Poliţia Locală din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel local – serviciul public de poliţie locală organizat cu personalitate juridică la nivelul unităţilor administrativ teritoriale şi departamentelor fără personalitate juridică din cadrul aparatelor de specialitate al primarilor Cu apel în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică la 11.04.2017.
Document: Hotarâre  5 Rz  11.04.2017

 

Nota Pro Lex:

Reprezentativitatea a fost constatata pe baza numarului de membri ai Pro Lex.

Comentarii

comentarii