Proiect OMAI privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi

Proiect OMAI 

Nr._____ din ____.____.2017

pentru modificarea unor acte normative din domeniul  managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

 

 

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

 

Art. I. – Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014, se modifică după cum urmează:

 

  1. La articolul 22 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) îndeplineşte condițiile legale și criteriile specifice, prevăzute la art. 6 alin. (1), alin. (4) lit. b)-d) și alin. (7) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, sau la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. a), c)-e) și art. 11 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, după caz;”

 

  1. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. – (1) Pentru a fi numiți în funcții de polițist în unităţi ale MAI, fără examen sau concurs, copiii sau soțul polițistului trebuie să îndeplinească condițiile legale și criteriile specifice, prevăzute la art. 7 alin. (1), (2) și (4) lit. b)-d) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru a fi angajați ca personal contractual în unităţi ale MAI, fără examen sau concurs, copiii sau soțul polițistului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legislaţia muncii.”

 

Art. II. – Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 15 iulie 2014, se modifică după cum urmează:

 

  1. La articolul 29 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) îndeplineşte condițiile legale și criteriile specifice, prevăzute la art. 6 alin. (1) și alin. (4) lit. b)-d) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, sau la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. a), c)-e) și art. 11 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, după caz;”

 

  1. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

„Art. 33 – (1) Pentru a fi numiți în funcții militare în unităţi ale MAI, fără examen sau concurs, copiii aflaţi în întreţinerea personalului militar rănit ori decedat, precum şi soţul acestuia trebuie să îndeplinească condițiile legale și criteriile specifice prevăzute la art. 6 alin. (1) și art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Pentru a fi încadrați în funcții civile, fără examen sau concurs, în unităţi ale MAI, copiii aflaţi în întreţinerea personalului militar rănit ori decedat, precum şi soţul acestuia trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legislaţia muncii.”

 

ART. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,     Partea I.

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

  

Proiectul OMAI va fi dezbatut in sedinta de dialog social de miercuri 21 iunie. Toti cei interesati sunt rugati sa ne comunice propuneri si observatii.

 

Comentarii

comentarii