Drepturile de hrana si voucherele de vacanta nu sunt incluse in salariile de baza si nu se stabilesc prin procedura prevazuta prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

In ceea ce priveste drepturile de hrana si voucherele de vacanta acestea sunt venituri asimilate salariilor, ce nu fac parte din salariile de baza care se stabilesc acum cu consultarea sindicatelor. Acestea sunt stabilite separat prin Legea nr. 155/2010,  art. 351  (drepturile de hrana) si OUG nr. 8/2009 (vouchere de vacanta)

Codul Fiscal

CAPITOLUL III Venituri din salarii și asimilate salariilor

Art. 76. – Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor 

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor.

(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică și următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

s)orice alte sume sau avantaje în bani ori în natură.

(3) Avantajele, în bani sau în natură, cu excepția celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menționată la alin. (1) și (2) includ, însă nu sunt limitate la:

h)tichete cadou acordate potrivit legii, cu excepția destinațiilor și limitelor prevăzute la alin. (4) lit. a), tichete de masă, vouchere de vacanță și tichete de creșă, acordate potrivit legii.
(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:

b) drepturile de hrană acordate de angajatori angajaților, în conformitate cu legislația în vigoare;

Comentarii

comentarii