Participantii din partea angajatilor la consultarile privitoare la stabilirea salariilor de baza in cadrul administratiei publice

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Art. 11.

(1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

Legea dialogului social nr. 62/2011

Art. 51.

(1) Sunt reprezentative la nivel național, de sector de activitate, de grup de unități și de unitate organizațiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. la nivel de unitate:
  2. a) au statut legal de sindicat;
  3. b) au independență organizatorică și patrimonială;
  4. c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității.

In cazul in care nu exista sindicat reprezentativ se vor consulta reprezentantii angajatilor. In vederea organizarii alegerilor reprezentantilor salariatilor, trebuie stabilita procedura care trebuie urmata, precum si care va fi numarul minim de reprezentanti care trebuie alesi. Cadrul legislativ care trebuie avut in vedere in organizarea alegerilor este stabilit numai prin Codul Muncii.

Codul Muncii

Art. 221.

Constituirea și desemnarea reprezentanților salariaților

(1) La angajatorii la care sunt încadrați mai mult de 20 de salariați și la care nu sunt constituite organizații sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaților pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop.

(2) Reprezentanții salariaților sunt aleși în cadrul adunării generale a salariaților, cu votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaților.

(3) Reprezentanții salariaților nu pot să desfășoare activități ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

Art. 222.

Condițiile de eligibilitate, numărul și durata mandatului

(1) Pot fi aleși ca reprezentanți ai salariaților salariații care au capacitate deplină de exercițiu.

(2)Numărul de reprezentanți aleși ai salariaților se stabilește de comun acord cu angajatorul, în raport cu numărul de salariați ai acestuia.

(3)Durata mandatului reprezentanților salariaților nu poate fi mai mare de 2 ani.

Legea nu stabileste o procedura de urmat pentru alegerea reprezentantilor salariatilor. Asadar, legiuitorul a lasat la latitudinea salariatilor sa stabileasca procedura pentru alegerea reprezentantilor sai, precum si durata acestei proceduri.

Singura atributie pe care legiuitorul i-a acordat-o angajatorului in ceea ce priveste alegerea reprezentantilor salariatilor este numai in privinta stabilirii impreuna cu salariatii a numarului de reprezentanti ai salariatilor. Astfel, in conformitate cu dispozitiile art. 222 alin. (2) din Codul muncii, republicat, numarul de reprezentanti alesi ai salariatilor se stabileste de comun acord cu angajatorul, in raport cu numarul de salariati ai acestuia.

In concluzie, legiuitorul nu a stabilit in favoarea angajatorului dreptul de a desemna sau de a propune persoanele care sa ii reprezinte pe salariati, singurii in masura sa isi propuna si sa isi aleaga reprezentantii fiind doar salariatii.

Comentarii

comentarii