Solicitare de reanalizare a raspunsurilor de la grilele de concurs pentru trecerea agentilor in corpul ofiterilor

Nr. 110798/29.08.2017

 

 

 

Stimate

Domnule chestor principal  de poliție dr. Bogdan DESPESCU, Inspectorul General al Poliției Române

 

 

În data de 26.08.2017 a avut loc concursul pentru trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor. Cu această ocazie au fost scoase posturi şi pentru Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, specialitatea investigaţii criminale. La sesizarea unui membru de sindicat, prin prezenta vă solicităm să analizaţi dacă răspunsul la întrebarea 49 este corect din punct de vedere al Legii nr. 302/2004.

În fapt, formularul avea trei răspunsuri, dintre care cel de la litera c) („numai copii sau fotocopii certificate de pe documentele sau dosarele cerute”) era considerat ca fiind cel corect.

În drept, la art. 174 alin. 3 din Legea nr. 302/2004 se prevede:

Statul român va transmite numai copii sau fotocopii certificate de pe documentele sau dosarele cerute. Dacă statul solicitant cere în mod expres transmiterea documentelor originale, se va da curs, în măsura posibilului, acestei cereri.
      Vă rugăm să observaţi faptul că legea prevede o regulă şi o excepţie.

Răspunsul la testul grilă apreciat ca fiind corect cuprinde doar regula, nu şi excepţie. Termenul „numai” din prima propoziţie ar conduce la concluzia că nu se pot trimite şi alte documente, deci că nu are o excepţie, ceea ce nu corespunde cu textul legal (art. 174 alin. 3 din Legea nr. 302/2004).

Întrucât aprecierea ca fiind incomplet/incorect răspunsul la întrebarea 49 ar conduce la declararea membrului nostru ca fiind admis (în acest moment fiind baraj între acesta şi alţi poliţişti), iar prejudiciul nu s-ar putea repara în totalitate pe calea instanţei, vă solicităm să analizaţi cele sesizate şi să ne comunicaţi un răspuns în cel mai scurt termen posibil.

 

Cu stimă,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii