Informatii importante pentru contestarea deciziilor de incadrare salariala a celor din administratia publica locala

Pentru salarizarea corectă și legală a polițistilor locali si a celorlalti angajati din administratia publica locala trebuie atacată decizia de încadrare salarială potrivit Legii 153/2017

Intrucat există o practică neunitară a instanței, se recomandă a se ataca HCL prin acține directă în termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință.

Pentru a determina data luării la cunostință, personalul interesat trebuie să solicite o copie certificată a HCL, atât la primărie, cât și la politia locala (dacă are personalitate juridică).

Decizia de salarizare va fi contestată la instanță în 30 de zile de la data primirii raspunsului la plângerea prealabilă, iar la dosar se va depune fie solicitarea de comunicare a HCL, fie HCL-ul comunicat ca urmare a solicitării exprese a reclamantului.

 

Pentru acțiunea directă împotriva HCL se impune ca după primirea acesteia, urmare a solicitării, să fie atacată cu plangere prealabilă.

 

Motivele de contestare a HCL sunt după caz:

  • NELEGALITATE când prevăd o diferențiere salarială a unor funcții similare (poliția locală / funcționari publici) din primării cu aceeași clasă, funcție, gradație;
  • NECONSTITUȚIONALITATE atunci când salariile rezultate în HCL sunt mai mici decât cele aflate în plată înaintea emiterii HCL-ului

 

În invocarea motivelor de neconstituționalitate trebuie să precizăm faptul că art. 11 din Legea     153/2017 este neconstituțional – (numai în măsura în care conduce la DIMINUAREA drepturilor salariale avute în plată).

 

Actele administrative prin care s-au stabilit drepturile salariale mai mari ca urmare a aplicarii Legii nr. 153/2017, rămân în vigoare întrucât au intrat în circuitul civil și au produs efecte juridice.

Comentarii

comentarii