Munca în repausul săptămânal

2.2.2. Munca desfăşurată în repausul săptămânal, în timpul programului normal de lucru

Definire

Potrivit Codului muncii, repausul săptămânal se acordă timp de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. (CM art. 137 alin. 1)

Repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile decât sâmbăta sau duminica.

Pentru activitatea desfăşurată de poliţiştii şi personalul civil din instituţiile publice ordine publică, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă o majorare de 75% (art. 8 alin. 5 din OUG nr. 57/2015 prelungeşte aplicarea  prevederilor art. 13 alin. (5)  din OUG nr. 103/2013).

 

ATENȚIE !

Acordarea repausului săptămânal este un drept constituţional (art. 41 alin. 2 din Constituţia României) a cărui asigurare nu poate fi lăsată la aprecierea angajatorului. Repausul săptămânal nu poate fi compensat în bani. Acordarea repausului săptămânal în alte 2 zile ale săptămânii nu reprezintă un beneficiu special acordat salariaţilor, ci este numai respectarea obligaţiei de acordare a repausului săptămânal.

Plata majorării reprezintă reparaţia pentru faptul că salariatul şi-a efectuat repausul în alte zile decât majoritatea salariaţilor. De asemenea, pe de o parte, a fost supus unei suprasolicitări, iar pe de altă parte, a fost privat de unele din posibilităţile de recreere oferite de perioada de week-end.

Comentarii

comentarii