decontare transport HG 1198/2022

Odata cu abrogarea HG 1292/2003 si intrarea in vigoare a HG 1198/2022 – decontarea transportului pt politisti s-a simplificat. Normele sunt prevazute in OMAI 181/2022 care prevede si conditiile de acordare la Articolul 3 a) este numit în prima funcție într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință; b) este mutat în interes de serviciu […]

Adresa IGPR – Fisa post proximitate

Nr. 126235/02.10.2019 Către INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE Domnului chestor de poliție Liviu VASILESCU – inspector general Referitor la fișa cadru pentru agenții de proximitate, vă comunicăm, alăturat, observațiile noastre, după cum urmează: La Capitolul C, punctul 2, reformularea activității respective, astfel: Programul de lucru: în schimburi, de regulă 8 ore/zi cu posibilitatea de a […]

Adresa IGPR – Atributii cazier judiciar

Nr. 126236/02.10.2019 Către INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE Domnului chestor de poliție Liviu VASILESCU – inspector general Vă informăm că, la nivelul secțiilor de poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, atribuțiile privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar se desfășoară de către lucrători din cadrul compartimentelor de relații cu publicul, aspect ce […]

Propunerile Pro Lex la proiectul OUG modificare a Legii nr. 360/2002 – Statutul polițistului

  Lege 360/2002 Proiect OUG Propunere Pro Lex Art. 16 (1^1) Acordarea gradului profesional următor, în cadrul aceleiași categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul afacerilor interne.   Art. 16 (1^1) Acordarea gradului profesional următor, în cadrul aceleiași categorii, se face în […]

Proiect Lege – persoane disparute

Proiectul legii privind persoanele disparute se află in faza de transparență decizională urmând ca în data de 09.08.2019 să fie dezbătut în Comisia de Dialog Social din cadrul M.A.I. Proiectul poate fi accesat aici Expunerea de motive aici Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de […]

Acord colectiv de munca pentru Arhivele Nationale

In data de 20.03.2019 a fost semnat acordul colectiv de munca intre Sindicatul National Pro Lex si Arhivele Nationale  

Sporul pentru conducătorii auto – drept doar pe hârtie, neaplicabil în fapt

Potrivit Legii nr. 153/2017, agenţii de poliţie care desfăşoară activităţi de conducători de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu ataş, care, prin natura muncii, lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, şi cărora nu li […]

Ghidul legislativ al membrului Pro Lex

Ghidul membrilor Pro Lex  Aspecte de interes profesional și sindical,  analizate şi explicate pentru polițiștii membrii Pro Lex, în scopul de a fi mai bine informaţi şi, implicit, mai protejaţi   CUPRINS:   UTILITATEA ȘI MODUL DE FOLOSIRE A GHIDULUI ASPECTE DE MUNCĂ    2.1. Programul (normal) de lucru    2.2. Munca suplimentară           2.2.1. […]

Lider de sindicat

7.2 Lider de sindicat ce detine functii de conducere in calitate de politist Dreptul la asociere sindicală este garantat poliţiştilor (funcţionari publici cu statuit special) de art. 29 din Legea 188/1999, republicată şi art. 3 alin. 1) din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, ambele cu modificările şi completările ulterioare. Poliţiştii pot deţine funcţii […]

Acordul colectiv

7.1. Acordul colectiv Rezumatul Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale poliţiştilor nr. 6873 din 22.05.2013 : Art. 11. MAI este obligat să asigure, în limita fondurilor aprobate prin buget, condiţii optime de muncă, atât din punct de vedere al logisticii, cât şi din punct de vedere al dotărilor şi amenajării spaţiilor în care îşi […]