Sporul pentru conducătorii auto – drept doar pe hârtie, neaplicabil în fapt

Potrivit Legii nr. 153/2017, agenţii de poliţie care desfăşoară activităţi de conducători de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu ataş, care, prin natura muncii, lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător, au dreptul la o compensaţie de 5-25% din salariul de funcţie, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

 

Condiţii cumulative rezultate din lege:

  • agent de poliţie;

Observaţie: ofiţerii de poliţie nu pot beneficia de acest drept.

  • desfăşoară activităţi de conducători de autovehicule;

Observaţie: acest lucru se poate demonstra cu acte din care rezultă că au autovehicul în posesie şi/sau cu foaia de parcurs.

  • lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează;

Observaţie: sporul se calculează şi se plăteşte, procentual, în funcţie de numărul de ore lucrate peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

Nu se iau în calcul şi nu se plătesc orele în care a condus autovehiculul în timpul programului normal de lucru sau în orele suplimentare, inclusiv cele din repausul săptămânal care au fost compensate cu timp liber corespunzător.

  • nu li se poate acorda timp liber corespunzător.

Observaţie: Potrivit legislaţiei actuale, munca prestată în timpul programului normal de lucru (în ture) în repausul săptămânal, inclusiv cea suplimentară prestată în repausul săptămânal, se plăteşte, deci nu se compensează cu timp liber corespunzător.

În principiu, în litera legii, această condiţie este îndeplinită (ex. poliţistul care a lucrat sâmbăta, în cadrul programului normal de lucru şi a primit o zi de repaus săptămânal într-o zi lucrătoare luni-vineri, fără o altă zi compensatorie).

În fapt, MAI a considerat că acordarea repausului săptămânal în altă zi din cursul săptămânii include şi compensarea cu timp liber corespunzător (ex. poliţistul care a primit o zi de repaus săptămânal într-o zi lucrătoare luni-vineri se consideră că a primit şi repausul săptămânal şi timpul liber compensator pentru timpul lucrat sâmbăta, în cadrul programului normal de lucru).

Practica instanţei (cu câteva excepţii), a fost de partea interpretării MAI. 

 

Condiţie suplimentară stabilită prin OMAI (astfel cum rezultă din întâmpinările în instanţă):

  • să aibă prevăzută în fişa postului, în paranteză, funcţia de conducător auto.

Condiţia este realizată dacă şeful unităţii o prevede în statul de funcţii (au existat şi există astfel de „funcţii” la inspectoratele judeţene de poliţie).

Această condiţie este nelegală întrucât excede cadrului legal, funcţiile sunt cele prevăzute în codul COR, iar poliţistul nu poate îndeplini două funcţii concomitent.

 

În concluzie, teoretic, poate beneficia de acest spor doar agentul de poliţie care are prevăzut în statul de funcţie sintagma „conducător auto”, care a lucrat ore suplimentare neplătite sau necompensate cu timp liber corespunzător. Plata efectuându-se doar pentru aceste ore suplimentare necompensate.

Nu avem informaţii din care să rezulte că există vreun poliţist care primeşte acest spor.

Comentarii

comentarii