Lider de sindicat

7.2 Lider de sindicat ce detine functii de conducere in calitate de politist

Dreptul la asociere sindicală este garantat poliţiştilor (funcţionari publici cu statuit special) de art. 29 din Legea 188/1999, republicată şi art. 3 alin. 1) din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

Poliţiştii pot deţine funcţii în cadrul organelor de conducere ale sindicatelor ai căror membrii sunt, în următoarele condiţii:

  • să nu fie ordonator de credite în unitatea de poliţie din care fac parte (art. 29 alin. 3 din Legea 188/1999: „în cazul în care (politistul ce are calitatea de ordonator de credite) optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală”)
  • să respecte regimul juridic al incompatibilităţilor şi conflictului de interese (art. 29 alin. 3 ind. 1 din Legea 188/1999).

Astfel, poliţistul poate fi ales/numit în organul de conducere al organizaţiei sindicale, fără suspendarea raporturilor de serviciu, indiferent de funcţia în care este încadrat la locul de muncă (execuţie sau conducere), cu excepţia celei de ordonator de credite.

Situaţia se schimbă atunci când acesta este salarizat de sindicat.

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polistului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede, la art. 27^25 lit. c), obligativitatea suspendarii raporturilor de serviciu ale politistului care indeplineste o functie de conducere salarizata in cadrul organizatiei sindicale.

Tot in Statutul politistului, la art. 48 alin. 2), se prevede  ca „perioada in care raporturile de serviciu ale politistilor  sunt suspendate potrivit prevederilor art. 27^25 lit. c) constituie vechime in serviciu”.

De asemenea, si Legea dialogului social nr. 62/2011 menţionează că perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizaţia sindicală constituie vechime în muncă (art. 11).

În concluzie, îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizată în cadrul unei organizatii sindicale atrage obligatoriu suspendarea raporturilor de serviciu ale poliţistului, iar perioada respectivă constituie vechime în serviciu/muncă.

Liderii Pro Lex nesuspendati din functia publica nu sunt salarizati de sindicat, munca acestora este voluntara.

Comentarii

comentarii