Pro Lex se opune proiectului de OUG de prezumare a vinovatiei tuturor inspectorilor vamali

Nr. 1114/06.06.2024

 

 

Către

Ministerul Finanțelor

 

 

 

Având în vedere proiectul de OUG privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale a Autorității Vamale Române, reorganizarea activității acesteia precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, postat pe site-ul dvs în data de 31.05.2024, prin prezenta formulăm următoarele propuneri și observații:

 

  1. Propunem eliminarea prevederilor de la art. VI (2)

 

Art. VI (2) Structura de integritate din cadrul Autorității are dreptul de a verifica realitatea/conformitatea declarației prevăzute la alin. (1) cu sumele și valorile avute asupra sa, de către personalul vamal, precum și în bagajele, sau în vehiculul utilizat de acesta.

 

Motive:

Structura de integritate nu este organ judiciar sau autoritate cu atribuţii în asigurarea ordinii şi securităţii publice, nu se regăsește la art. 165 (2) și art. 167 din codul de procedură penală ca structură abilitată să efectueze percheziție corporală sau percheziția unui vehicul.

Chiar și organele judiciare efectuează percheziție în cazul în care există suspiciune rezonabilă că prin efectuarea unei percheziţii corporale vor fi descoperite urme ale infracţiunii, corpuri delicte ori alte obiecte ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului într-o cauză.

 

  1. Propunem eliminarea prevederilor de la art. VI (3)

 

Art. VI (3) Prin excepție de la prevederile art. 493 alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, refuzul sau sustragerea personalului vamal prevăzut la alin. (1) de la efectuarea controlului, constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează cu destituirea din funcția publică. În cazul în care există indicii pentru fapte de corupție, sunt sesizate de îndată organele de urmărire penală.

 

Motive:

Nu se justifică această excepție de la Codul administrativ, funcționarii publici din autoritatea vamală nu îndeplinesc atribuții care să presupună un risc mai mare decât alte categorii de funcționari publici.

Refuzul de a fi percheziționat nu echivalează cu prezumția de vinovăție, mai ales că percheziția fără mandat, în afara existenței unei cauze penale sau fără vreo suspiciune rezonabilă afectează demnitatea angajaților.

Mai mult, sancțiunea pentru o faptă de refuz de percheziție (destituirea din funcția publică) – abatere disciplinară gravă, sancționată cu destituirea din funcția publică, este disproporționată cu fapta de a fi consumat alcool sau substanțe stupefiante sau psihotrope în timpul programului de lucru sau prezența la locul de muncă în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante sau psihotrope – abatere disciplinară.

 

  1. Propunem eliminarea prevederilor de la art. VI (4)

 

Art. VI (4) Procedura de declarare, de control, de sancționare, precum și personalul vamal căruia i se adresează, se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

Motive:

Procedura disciplinară trebuie reglementată prin lege.

Reglementarea printr-un act administrativ este neconstituțională, fapt constatat deja de CCR în cazul altor statute (ex. L 360/2002).

 

  1. Propunem eliminarea prevederilor de la art. VII (1)

 

Art. VII (1) Pentru personalul Autorității, constituie abatere disciplinară consumul de alcool sau de substanțe stupefiante sau psihotrope în timpul programului de lucru sau prezența la locul de muncă în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante sau psihotrope.

 

Motive:

Nu se justifică această excepție de la Codul administrativ, consumul de alcool sau de substanțe stupefiante sau psihotrope în timpul programului de lucru sau prezența la locul de muncă în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante sau psihotrope, trebuie să fie abatere disciplinară pentru toți angajații.

 

  1. Propunem eliminarea prevederilor de la art. VII (4)

 

Art. VII (4) Procedura de verificare se stabilește prin ordin al președintelui Autorității în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

Motive:

Orice reglementare cu privire la recrutarea, modificarea raporturilor de serviciu, evaluare sau cercetare disciplinară trebuie să fie prin lege.

Reglementarea printr-un act administrativ este neconstituțională, fapt constatat deja de CCR în cazul altor statute (ex. L 360/2002).

 

  1. Propunem eliminarea prevederilor de la art. VIII (2)

 

Art. VIII  (2) Evaluarea psihologică în vederea ocupării funcțiilor publice cu statut special din cadrul Autorității se finalizează prin emiterea, în mod distinct, a două avize psihologice: unul care privește evaluarea psihologică complexă a persoanei, cel de-al doilea cu privire la aprecierea nivelului de integritate al acesteia.

 

Motive:

În cazul unui dosar penal, testul cu poligraf este efectuat cu acordul persoanei. Refuzul efectuării testului, nu prezumă săvârșirea unei fapte sau a lipsei de integritate.

Testarea obligatorie a unei persoane cu privire la integritate afectează drepturile și libertățile fundamentale ale acestuia, afectându-i și demnitatea, în contextul în care, percepția publică este că o astfel de testare conduce la concluzia că persoana testată este suspectă de săvârșirea unei fapte sancționate de lege.

 

  1. Propunem modificarea sau eliminarea prevederilor de la art. XI (3)

 

Art. XI  (3) Fapta inspectorului vamal de a stabili cu intenție valori în vamă subevaluate a mărfurilor la import, urmată de fapte de evaziune fiscală desfășurate ulterior de către contribuabili, constituie infracțiune și se pedepsește în condițiile prevăzute de Codul Penal.

 

Motive:

În lipsa unei proceduri clare, aprecierea nu poate fi decât subiectivă, drept pentru care orice inspector vamal poate fi tras la răspundere.

 

Propunere:

Art. XI (3) Fapta inspectorului vamal care, cu intenție, nu respectă procedura de stabilire a valorii mărfurilor la import, conform normativelor legale, urmată de fapte de evaziune fiscală desfășurate ulterior de către contribuabili, constituie infracțiune și se pedepsește în condițiile prevăzute de Codul Penal.

 

Observație:

Toate articolele la care am făcut referire, sunt nejustificate, afectează imaginea tuturor angajaților autorității vamale, generând percepția că sunt foarte multe cazuri de corupție sau de angajați în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor stupefiante sau psihotrope, ceea cu nu corespunde realității (statisticii dosarelor penale și de cercetare disciplinară).

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 și al HG nr. 831/2022 vă solicităm să organizați o întâlnire de dezbatere publică a proiectului de act normativ menționat în prezenta adresă.

În acest sens, vă rugăm să fim informați la office@prolex.ro cu privire la data și locul unde urmează să fie organizată întâlnirea de dezbatere publică.

 

Cu stimă,

 

Președinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii