Pro Lex a solicitat dezbatere publica pt proiectul MJ de suspendare a dosarelor privind drepturile salariale ale bugetarilor

Proiect-05-06-2024

Nr. 1115/06.06.2024

 

 

Către

Ministerul Justiției

 

 

 

Având în vedere proiectul de OUG privind unele măsuri pentru soluționarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a proceselor privind prestații de asigurări sociale, postat pe site-ul dvs în data de 05.06.2024, prin prezenta formulăm următoarele propuneri și observații:

 

Propunem nepromovarea acestui proiect din următoarele motive:

 

Sistemul românesc de drept se bazează pe independența judecătorului în aprecierea soluției și motivării acesteia în cauzele în care este investit, fiind substanțial diferit de sistemul de drept anglo-saxon bazat pe precedent.

Pentru practică unitară avem un mecanism funcțional, accesibil.

Asigurarea unei practici judiciare uniforme și unitare – pentru înfăptuirea justiției în mod egal și al asigurării egalității în fața legii, ar trebui să privească și alte tipuri de acțiuni și pe toți reclamanții, nu doar pensionarii sau bugetarii care sunt reclamanți în dosarele având ca obiect drepturi salariale.

Faptul că în motivarea proiectului de ordonanță se invocă impactul direct și considerabil asupra bugetului general consolidat, coroborat cu faptul că reglementarea se adoptă în regim de urgență, conduce la concluzia rezonabilă că judecătorii trebuie să țină cont de impactul financiar asupra bugetului și nu de dreptatea întemeiată pe lege, principii de drept, Constituție și directive europene.

Toate actele normative care reglementează drepturile salariale ale bugetarilor au avut avize cu privire la asigurarea resurselor financiare, iar statisticile arată că practica instituțiilor publice, demonstrată prin numeroase hotărâri judecătorești, este de a nu respecta prevederile legale, fiind chiar un fenomen de masă, recunoscut chiar din nevoia de a adopta o ordonanță de urgență cu privire la astfel de procese.

Proiectul propune prin OUG instituirea unor soluții derogatorii de la dreptul comun în materia sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție, reglementată prin lege organică.

Având în vedere invocarea impactului bugetar asupra bugetului de stat, urgența, derogare de la o lege organică prin OUG se înțelege, fără echivoc, și sugestia dată judecătorilor de a respinge acțiunile angajaților salarizați din fonduri publice (o altă soluție ar genera un impact mult mai mare asupra bugetului de stat decât a fost până în prezent).

Proiectul reprezintă un amestec al politicului în actul de justiție. Prin proiect se legiferează un tratament discriminatoriu al salariaților în funcție de sursa fondurilor de salarii, public sau privat.

De asemenea, adoptarea proiectului ar crea o situație discriminatorie între angajații salarizați din fonduri publice din aceeași instituție sau autoritate publică, respectiv între cei încadrați pe aceeași funcție, grad profesional și gradație de vechime, dar care, sub imperiul OUG menționate, li s-au respins acțiunile ca urmare a deciziei ÎCCJ de lămurire a unei chestiuni de drept și cei care sunt salarizați deja la un anumit nivel de salarizare care a luat în calcul și drepturile recunoscute prin hotărâri judecătorești. Acest lucru ar fi în contradicție cu Legea nr. 71/2015, OUG nr. 20/2016, Decizia CCR nr. 794/2016, Decizia ÎCCJ nr. 80/2023, precum și cu principiile Legii nr. 153/2017 și ale Constituției.

 

 

În temeiul Legii nr. 52/2003 și al HG nr. 831/2022 vă solicităm să organizați o întâlnire de dezbatere publică a proiectului de act normativ menționat în prezenta adresă.

În acest sens, vă rugăm să fim informați la office@prolex.ro cu privire la data și locul unde urmează să fie organizată întâlnirea de dezbatere publică.

 

Cu stimă,

 

Președinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii