Munca suplimentara

Definire Muncă suplimentară – este considerată munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal (CM art. 117 alin. (1). Dispoziția scrisă pentru ore suplimentare. În situaţii neprevăzute, care impun desfăşurarea de activităţi peste durata normală a programului de lucru, şeful unităţii dispune în scris, cu justificarea temeinică a hotărârii sale, efectuarea de […]