Avertizorul public

6.4. AVERTIZORUL PUBLIC (DE INTEGRITATE) Definire Ø    Sunt protejate de lege „persoanele care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al altor unităţi, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din autorităţile, instituţiile publice şi din alte unităţi bugetare (administraţia publică centrală, administraţia […]

Transparenta decizionala

6.3. TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ Definire Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele, cu cetățenii și asociațiile legal constituite […]

Medierea în penal

6.1.2. Medierea în penal Definire Împăcarea părților în domeniul penal se poate realiza și în cadrul procedurii de mediere, finalizată cu un acord (Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator). Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în Secțiunea a 2-a, stabilește o serie de dispoziții speciale privind medierea […]

Asistenta juridica

6.1. ASISTENŢA JURIDICĂ. MODEL DE CERERE 6.1.1. Asistența juridică Definire Asistenţa juridică se acordă poliţiştilor împotriva cărora sunt efectuate acte premergătoare sau care au calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte săvârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu (Ordinul MAI nr. 9/2009 reglementează suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării […]

Raspunderea materiala

5.3. RĂSPUNDEREA MATERIALĂ. RĂSPUNDEREA MATERIALĂ PENTRU CHELTUIELI DE JUDECATĂ ȘI PENTRU AVARIEREA AUTOTURISMELOR DE SERVICIU Definire Patrimoniul MAI reprezintă totalitatea activelor corporale şi necorporale, activelor financiare, disponibilităţilor băneşti aflate în administrare, folosinţă, gestiune, conservare sau în păstrare, chiar şi temporară, indiferent de modul de dobândire şi locul unde se află, precum şi totalitatea drepturilor şi […]

Raspunderea disciplinara

DISCIPLINA ȘI RĂSPUNDEREA În cadrul acestui domeniu există următoarele secțiuni: 5.1. Ordinele şi refuzul executării ordinelor; 5.2. Răspunderea disciplinară; 5.3. Răspunderea materială. Răspunderea materială pentru avarierea autoturismelor de serviciu. 5.1. ORDINELE ŞI REFUZUL EXECUTĂRII ORDINELOR Definire Poliţistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul de credinţă faţă […]

Suplimentul de hrana 12B

4.5. SUPLIMENTUL DE HRANĂ Definire Poliţiştii care lucrează în ture  sau schimburi, primesc suplimentul de hrană 12B pentru 8 ore Personalul care lucrează în ture beneficiază de suplimentul „B” de hrană, sub forma de hrană rece, câte o dată pentru fiecare fracţie a 6-8 ore, în raport cu regimul normal de lucru al unităţii. Durata […]

Acordarea ajutoarelor materiale prin sindicat

4.4. ACORDAREA AJUTOARELOR MATERIALE Definire Membrii de sindicat participă la constituirea fondului de întrajutorare prin redirecţionarea unui procent de 2% din impozitul pe venit. Aceste fonduri se administrează de către liderii de sindicat ai grupelor sindicale teritoriale, în beneficiul membrilor care au contribuit la constituirea fondului. ATENȚIE! Precizări privind 2% din impozitul pe venit. Membrii […]

Compensatia pentru chirie

4.3. COMPENSAŢIA PENTRU CHIRIE Definire Compensația pentru chirie se acordă (Legea 360/2002 art. 31 alin. (1) și alin. (11): – Poliţistului numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul […]

Asigurarea de viata, sanatate si bunuri

4.2. ASIGURAREA DE VIAŢĂ, SĂNĂTATE ŞI BUNURI Definire a) poliţist rănit – poliţistul supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, independent de voinţa lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică şi/sau funcţională a organismului; b) poliţist invalid – poliţistul rănit clasat inapt pentru serviciul poliţienesc […]