Asigurarea de viata, sanatate si bunuri

4.2. ASIGURAREA DE VIAŢĂ, SĂNĂTATE ŞI BUNURI

Definire

 1. a) poliţist rănit – poliţistul supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, independent de voinţa lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică şi/sau funcţională a organismului;
 2. b) poliţist invalid – poliţistul rănit clasat inapt pentru serviciul poliţienesc de către comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă;
 3. c) poliţist decedat – poliţistul care şi-a pierdut viaţa, în urma unui accident, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor legale.
 4. d) bun – construcţii cu destinaţia de locuit pentru poliţist şi familia sa, precum şi anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosinţa poliţistului.

Despăgubirile implică acordarea unor sume de bani pentru poliţişti sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie (Hotărârea Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor).

Observații

 • MAI acordă despăgubiri poliţiştilor pentru următoarele categorii de riscuri:
 1. a) rănirea poliţistului;
 2. b) invaliditate de gradul I;
 3. c) invaliditate de gradul II;
 4. d) invaliditate de gradul III;
 5. e) deces;
 6. f) prejudicii aduse bunurilor.
 • Despăgubirile acordate în situaţia producerii riscului acoperă toate cheltuielile legate de:
 1. a) tratamentul în ţară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în ţară;
 2. b) tratamentul de recuperare în unităţi medicale din ţară sau străinătate;
 3. c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţară sau străinătate;
 4. d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru poliţist, cât şi pentru însoţitor, când situaţia impune.
 • Valoare despăgubiri. În situaţia producerii unuia dintre riscurile prevăzute la b) – d), poliţistului i se acordă despăgubiri în sumă de:
 1. a) pentru invaliditate de gradul I – 10.000 euro, echivalent în lei la data plăţii;
 2. b) pentru invaliditate de gradul al II-lea – 8.000 euro, echivalent în lei la data plăţii;
 3. c) pentru invaliditate de gradul al III-lea – 6.000 euro, echivalent în lei la data plăţii.

ATENȚIE!

 • Valoarea despăgubirilor. Despăgubirea acordată în situaţia decesului constă într-o sumă de 20.000 euro, echivalent în lei la data plăţii, şi se plăteşte familiei poliţistului decedat.

Despăgubirea acordată în situaţia deteriorării bunurilor nu poate depăşi suma necesară pentru aducerea bunului în starea iniţială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentei hotărâri, MAI va iniţia demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

ACTE NORMATIVE RELEVANTE

Legea 360/2002

– Hotărârea Guvernului  nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor.   

 

 

AJUTOR DECES

În caz de deces al poliţiştilor, soţia sau soţul supravieţuitor ori copiii, iar, în lipsa acestora, părinţii, beneficiază de un ajutor egal cu 12 salarii de funcţie, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor referitoare la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, a celor decedaţi

 

ACTE NORMATIVE RELEVANTE

– Legea 153/2017

Comentarii

comentarii