Asistenta juridica

6.1. ASISTENŢA JURIDICĂ. MODEL DE CERERE

6.1.1. Asistența juridică

Definire

Asistenţa juridică se acordă poliţiştilor împotriva cărora sunt efectuate acte premergătoare sau care au calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte săvârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu (Ordinul MAI nr. 9/2009 reglementează suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului).

Observații

  • Consilierea privind asistența juridică. Membrii „Pro Lex” sunt consiliaţi de sindicat cu privire la reglementările legale şi formalităţile necesare pentru a benefica de asistenţă juridică gratuită din partea instituţiei. Cei care au urmat recomandările sindicatului au primit contravaloarea cheltuielilor cu onorariul avocaţilor.
  • Inexistența asistenței juridice în caz de ultraj. Cu ocazia consilierii juridice, avocaţii „Pro Lex” au constatat faptul că OMAI nr. 9/2009 nu prevede şi asistenţa juridică pentru situaţiile de ultraj, deşi acestea sunt cele mai frecvente procese pe care le au poliţiştii în legătură cu serviciul.

 

 

 

ATENȚIE!

  • Asistenţă juridică se acordă numai dacă eşti acuzat, nu şi dacă eşti victimă.

Pro Lex a solicitat în repetate rânduri ministrului afacerilor interne să modifice ordinul, astfel încât asistenţa juridică să fie acordată şi în cazurile în care polițiștii sunt victime ale infracţiunilor de ultraj.

  • Cererea de asistență juridică. Pentru a beneficia de asistenţă juridică gratuită potrivit OMAI nr. 9/2009, poliţistul trebuie să depună o cerere adresată şefului unităţii la care era încadrat la data săvârşirii faptei, însoţită de documentele care fac dovada că împotriva sa sunt efectuate acte premergătoare sau că are calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, comisia desemnătă prezintă şefului unităţii rezultatul verificărilor şi propunerile, consemnate într-un proces-verbal. Termenul maxim pentru emiterea dispoziţiei zilnice de acordare a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice este de 20 de zile lucrătoare de la data aprobării cererii.

  • Contracte de asistență juridică. Pentru asigurarea asistenţei juridice, unitatea încheie anual contract/convenţie cu unul sau mai mulţi avocaţi, urmând ca şeful unităţii să comunice poliţistului datele de contact ale acestora. În cazul în care poliţistul este de acord să fie asistat de avocatul selectat de unitate, îl informează pe şeful unităţii.

ATENȚIE!

  • Sprijinul juridic al „Pro Lex”. În vederea garantării dreptului la apărare, poliţistul căruia i s-a aprobat cererea în condiţiile prezentului ordin poate să încheie contract de asistenţă juridică şi cu un alt avocat decât cel selectat de către unitate, situaţie în care structura financiară a unităţii asigură plata sumelor de bani către poliţist, pe baza documentelor justificative legal întocmite de avocat, din care să reiasă plata onorariului acestuia de către poliţist.

Pro Lex acordă membrilor ajutor material pentru plata avocatului, urmând ca restituirea acestuia să se facă după decontarea de către angajator a cheltuielilor de judecată.

ACTE NORMATIVE RELEVANTE

– Ordinul MAI nr. 9/2009 reglementează suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistuluI.

Comentarii

comentarii