PROGRAMUL (NORMAL) DE LUCRU

Definire Prin program de lucru sau timp de lucru se înţelege perioada în care poliţistul îşi desfăşoară activitatea şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile de serviciu potrivit prevederilor fişei postului (OMAI nr. 577/2008 art. 1, Codul Muncii art. 108).   Durata programului de lucru – Durata normală a programului de lucru al poliţistului este, de regulă, […]