PROGRAMUL (NORMAL) DE LUCRU

Definire

Prin program de lucru sau timp de lucru se înţelege perioada în care poliţistul îşi desfăşoară activitatea şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile de serviciu potrivit prevederilor fişei postului (OMAI nr. 577/2008 art. 1, Codul Muncii art. 108).

 

Durata programului de lucru

Durata normală a programului de lucru al poliţistului este, de regulă, 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, cu un repaus săptămânal de 2 zile, de regulă sâmbăta şi duminica.

Durata maximă legală a programului de lucru nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

Prin excepţie, durata programului de lucru poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, sub condiţia ca media orelor de muncă, calculată pentru o perioadă de referinţă de 3 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână OMAI nr. 577/2008 art. 2 alin. (3).

 

  • Echilibrarea sarcinilor. Prin modul de proiectare a fişelor posturilor şi prin organizarea activităţii, şefii unităţilor asigură încărcarea echilibrată cu sarcini a poliţiştilor, potrivit fiecărei categorii profesionale, utilizarea completă de către aceştia a timpului de muncă şi îndeplinirea îndatoririlor curente în timpul programului normal de lucru (OMAI nr. 577/2008 art. 8 alin. (1).

ATENȚIE !

Aceasta înseamnă că polițiștii trebuie planificați proporțional și echitabil în serviciu atât ziua, cât și noaptea, atât în timpul săptămânii, cât și în zilele de repaus (cei care lucrează în ture; sunt incluși în echipe operative sau îndeplinesc sarcini prin care se asigură continuitatea serviciului polițienesc). Spre exemplu, planificarea în serviciu a polițiștilor, sub diferite pretexte, numai pe timp de noapte/zile de repaus/sărbători legale constituie abuz ce trebuie raportat ierarhic și adus la cunoștința liderului local al „Pro Lex”.

Este bine să cunoașteți că la evaluarea capacităţii manageriale a şefului unităţii, conducerea ierarhică, potrivit competenţelor, va avea în vedere şi utilizarea eficientă a personalului avut la dispoziţie (OMAI nr. 577/2008 art. 9).

Comentarii

comentarii