Acordarea ajutoarelor materiale prin sindicat

4.4. ACORDAREA AJUTOARELOR MATERIALE

Definire

Membrii de sindicat participă la constituirea fondului de întrajutorare prin redirecţionarea unui procent de 2% din impozitul pe venit. Aceste fonduri se administrează de către liderii de sindicat ai grupelor sindicale teritoriale, în beneficiul membrilor care au contribuit la constituirea fondului.

ATENȚIE!

  • Precizări privind 2% din impozitul pe venit. Membrii unor grupe sindicale au înţeles că doar prin redirecţionarea procentului de 2% din impozitul pe venit au fonduri din care să beneficieze de ajutoare la nevoie şi chiar şi pentru dotări logistice, iar alţii au fost indiferenţi sau au preferat să redirecţioneze către alte fundaţii.

Tot ceea ce este de făcut, se rezumă la completarea formularului 230 aflat la liderul de sindicat sau din pagina de internet, după care se depune la Administraţia Finanţelor Publice de care aparţine cu domiciliu sau se înmânează liderului.

Formularul se depune anual, până în data de 25 mai.

ATENȚIE!

Cotizația de membru „Pro Lex” este de 12 lei din 2007.

 

 

 

 

Tabel privind acordarea ajutoarelor medicale/deces

Nr. crt. Detalii Tipul ajutorului și condiții de acordare
1 Sursa de finanţare 2% din impozit;
2 Condiţii financiare În limita fondurilor constituie. Ajutoarele de deces sunt plătite din cotizaţii. Administrarea se face de către liderii grupelor sindicale
3 Plafon La aprecierea liderilor grupei sindicale, cu excepţia ajutoarelor pentru deces
4 Priorităţi Membrii care au completat Declaraţia 230
5 Condiţie acordare ajutor deces membru Se acordă suma de 1.000 lei, fără nicio condiţie
6 Condiţie acordare ajutor deces soţ/copil Se acordă suma de 800 lei, pentru deces soţie/copil, fără nicio condiţie
7 Condiţie acordare ajutor deces părinţi La aprecierea liderilor grupei sindicale
8 Condiţii acordare ajutor naştere copil La aprecierea liderilor grupei sindicale
9 Condiţii acordare ajutor boală sau accident La aprecierea liderilor grupei sindicale, în funcţie de diagnostic, fără a se ţine cont dacă prezintă facturi sau bonuri nedecontate de stat

Comentarii

comentarii