Medierea în penal

6.1.2. Medierea în penal Definire Împăcarea părților în domeniul penal se poate realiza și în cadrul procedurii de mediere, finalizată cu un acord (Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator). Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în Secțiunea a 2-a, stabilește o serie de dispoziții speciale privind medierea […]