Adresa IGPR – Fisa post proximitate

Nr. 126235/02.10.2019

Către
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
Domnului chestor de poliție Liviu VASILESCU – inspector general

Referitor la fișa cadru pentru agenții de proximitate, vă comunicăm, alăturat, observațiile noastre, după cum urmează:

La Capitolul C, punctul 2, reformularea activității respective, astfel: Programul de lucru: în schimburi, de regulă 8 ore/zi cu posibilitatea de a efectua ore suplimentare, conform planificării/dispoziției conducerii, inclusiv în intervalul orar 22.00-06.00”.

La Capitolul D, punctul 1.1 – Sarcini și îndatoriri / Zilnice, propunem:
reformularea atribuțiilor corespunzătoare, cu următoarele conținuturi:

”- stabilirea legăturii permanente cu administratorii asociațiilor de proprietari/locatari, factorii responsabili din cadrul unităților de învățământ, organizațiilor neguvernamentale, administrației publice locale pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea publică și siguranța cetățeanului și identificarea măsurilor comune de prevenire și combatere a faptelor antisociale”. (am eliminat sintagma ”societăților comerciale” având în vedere că legătura cu administratorii societăților comerciale este asigurată de către lucrătorii Compartimentului Sisteme de Pază).
”- participări la ședințele asociațiilor de proprietari/locatari, la solicitarea acestora, și la alte evenimente importante pentru comunitatea din sectorul/ zona de responsabilitate”. (am introdus sintagma ”la solicitarea acestora” având în vedere că este vorba despre activități private unde se discută, în special, aspecte de ordin organizatoric ale asociaților de proprietari ce nu au legătură cu atribuțiile organelor de poliție).
eliminarea următoarelor atribuții:

”identificarea și consilierea cetățenilor care fac parte din categoriile cu grad ridicat de victimizare” (polițiștii nu desfășoară activități de consiliere, ci aplică prevederile legale sau se asigură că acestea sunt respectate);
”medierea și rezolvarea conflictelor interumane” (medierea este o activitate reglementată în lege specială care, pentru a fi realizată, presupune îndeplinirea anumitor condiții; rezolvarea conflictelor este o acțiune de rezultat și nu de diligență așa cum este specificul atribuțiilor polițiștilor, rezultatul acestor atribuții concretizându-se prin aplicarea legii și asigurarea respectării acesteia de către cei implicați in eveniment).
La Capitolul D, punctul 1.1 – Sarcini și îndatoriri / munca desfășurată săptămânal, propunem eliminarea următoarelor sarcini, acestea fiind atribuții care intră în competența Serviciului de Analiză și Prevenire a Criminalității:

”- desfășurarea unor activități de educație antiinfracțională a populației în colaborare cu reprezentanții autorităților locale, unităților de învățământ, cultură etc.”
”- desfășurarea unor activități de informare și prevenire a criminalității, cooperează cu compartimentele de analiză și prevenire a criminalității pentru implementarea unor proiecte – programe de prevenire și combatere a criminalității, în domenii specifice.”

La Capitolul D, punctul 1.1 – Sarcini și îndatoriri / munca desfășurată lunar, propunem eliminarea următoarelor sarcini:

”- efectuează activități specifice pentru identificarea cetățenilor care dețin acte de identitate cu termenul expirat în vederea punerii acestora în legalitate, precum și a persoanelor cu identitate declarată. (activitățile sunt desfășurate de către Poliția Locală, conform legii de organizare Legea nr. 155/2010);
”- întocmește, păstrează și actualizează: (…) evidența societăților comerciale, (…) planurile cu amplasarea căilor de acces și distribuirea spațiilor interioare ale instituțiilor publice și societăților comerciale, la care se atașează: numele unității, numele administratorilor, responsabililor, nr. de telefon, obiectul de activitate, vulnerabilități” (aceste activități sunt desfășurate de către lucrătorii Compartimentului Sisteme de Pază).

La Capitolul D, punctul 1.1 – Sarcini și îndatoriri / munca desfășurată ocazional: propunem eliminarea următorului punct:

”- sprijină, la cerere, punerea în executare a mandatelor organelor de executare silită, în limita atribuțiilor prevăzute de lege” (aceste activități intră în competența Compartimentului Supravegheri Judiciare).

Cu stimă,

Președinte
Vasile Lincu

Comentarii

comentarii