Adresa IGPR – Atributii cazier judiciar

Nr. 126236/02.10.2019

Către
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
Domnului chestor de poliție Liviu VASILESCU – inspector general

Vă informăm că, la nivelul secțiilor de poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, atribuțiile privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar se desfășoară de către lucrători din cadrul compartimentelor de relații cu publicul, aspect ce atrage încălcarea prevederilor legale:
Atribuțiile fiecărui lucrător de poliție sunt stabilite în fișa postului ocupat de acesta, corespunzător atribuțiilor menționate în Regulamentul de organizare și funcționare a unității, în funcție de specificul fiecărei structuri din cadrul acelei unități.

La nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București activitățile de relații cu publicul și de cazier judiciar sunt organizate distinct, în cadrul unor structuri diferite, conform organigramei, și cu atribuții specifice și diferite, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare.
Astfel, stabilirea unor atribuții specifice unei structuri în sarcina unor lucrători din altă structură, cu un specific al activității total diferit, atrage încălcarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare.
Această situație a fost semnalată în nenumărate rânduri conducerii DGPMB, însă a fost ignorată cu desăvârșire, apreciindu-se, în răspunsurile transmise organizației noastre, că îndeplinirea atribuțiilor specifice de cazier judiciar de către polițiștii care își desfășoară activitatea în cadrul Compartimentului relații cu publicul este conform fișelor de post, ignorând faptul că întocmirea fișelor de post în aceste condiții încalcă Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității

Diferența dintre o structura de relații cu publicul și una de cazier judiciar se regăsește și la nivelul sporurilor financiare și al condițiilor de muncă specifice fiecărei activități.

Astfel, la nivelul unei structuri de relații cu publicul activitatea este încadrată în condiții deosebite de muncă și un spor de 20% pentru pericol deosebit, iar la nivelul unei structuri de cazier judiciar activitatea este încadrată în condiții speciale de muncă și un spor de 30% pentru pericol deosebit.
În această situație, lucrătorii din cadrul unei structuri de relații cu publicul, în sarcina cărora au fost stabilite și atribuții specifice structurii de cazier judiciar, sunt afectați de următoarele dificultăți:
au o dublă subordonare din punct de vedere metodologic, atât pe linie de relații cu publicul, cât și pe linie de cazier judiciar;
trebuie să respecte și să cunoască prevederile specifice desfășurării activității de cazier judiciar, deși nu au pregătirea necesară;
volumul de muncă este dublu;
salarizarea este necorespunzătoare, fiind specifică structurii de relații cu publicul și nu celei de cazier judiciar.

Având în vedere aspectele semnalate, vă adresăm rugămintea de a dispune conducerii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București ca activitatea de cazier judiciar la nivelul secțiilor de poliție să fie organizată astfel încât să nu încalce nici prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestei unități și nici drepturile lucrătorilor aflați în această situație.

Cu stimă,

Președinte
Vasile Lincu

Comentarii

comentarii