Ghidul legislativ al membrului Pro Lex

Ghidul membrilor Pro Lex

 Aspecte de interes profesional și sindical,  analizate şi explicate pentru polițiștii membrii Pro Lex, în scopul de a fi mai bine informaţi şi, implicit, mai protejaţi

 

CUPRINS:

 

  1. UTILITATEA ȘI MODUL DE FOLOSIRE A GHIDULUI
  2. ASPECTE DE MUNCĂ

   2.1. Programul (normal) de lucru

   2.2. Munca suplimentară

          2.2.1. Munca suplimentară, inclusiv în cadrul echipei operative

          2.2.2. Munca desfăşurată în repausul săptămânal, în timpul programului normal de lucru

          2.2.3. Munca desfăşurată în zilele de sărbători legale

          2.2.4.   Continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice ,în afara programului normal de lucru,de la domiciliu

   2.3. Incompatibilităţi şi alt loc de muncă

   2.4. Condiții de muncă

   2.5. Securitatea muncii

   2.6. Concediul de odihnă şi concediul „de antenă”

  1. ASPECTE DE STATUT

   3.1. Modificarea și suspendarea raporturilor de serviciu.

3.1.1 Norme generale

              3.1.2  Delegarea

               3.1.3  Detaşarea

               3.1.4  Participarea la misiuni internaţionale

               3.1.5   Împuternicirea

               3.1.6   Transferul

               3.1.7  Mutarea

               3.1.8  Punerea la dispoziţie

               3.1.9  Suspendarea

               3.1.10 Dispoziții commune privind punerea la dispoziție și suspendarea

               3.1.11 Numirea în funcție.

   3.2. Ocuparea posturilor vacante.Fișa postului

                3.2.1 Ocuparea posturilor vacante

                3.2.2  Fișa postului

    3.3. Avansarea la termen şi înainte de termen

    3.4. Acordarea gradațiilor

    3.5. Evaluarea polițiștilor

    3.6.Tutela profesionala

     3.7. Distincții ce se acordă polițiștilor

 

 

 ASPECTE FINANCIARE ȘI MATERIALE

 

   4.1. Decontarea transportului

   4.2. Asigurarea de viaţă, sănătate şi bunuri

   4.3. Compensaţia pentru chirie

   4.4. Acordarea ajutoarelor materiale

   4.5. Suplimentul de hrană

  

 

 

  1. DISCIPLINA ȘI RĂSPUNDEREA

   5.1. Ordinele şi refuzul executării ordinelor

   5.2. Răspunderea disciplinară

   5.3. Răspunderea materială. Răspunderea materială pentru avarierea autoturismelor de serviciu și pentru cheltuieli de judecată

          5.3.1. Răspunderea materială pentru avarierea autoturismelor de serviciu

          5.3.2. Răspunderea materială pentru cheltuielile de judecată

  1. ASISTENȚĂ JURIDICĂ, TRANSPARENȚĂ, INFORMARE

   6.1. Asistenţa juridică. Model de cerere

   6.2. Contestarea actelor administrative

   6.3. Transparenţa decizională

   6.4. Avertizorul public (de integritate)

  1. SINDICALE

   7.1. Acordul colectiv

    7.2 Lider de sindicat ce detine functii de conducere in calitate de politist

  

 

 UTILITATEA ȘI MODUL DE FOLOSIRE A GHIDULUI

Un om informat este un om puternic, iar un polițist cu atât mai mult. Informațiile – și în contextul de față le avem în vedere pe cele cu rezonanță sindicală – pot parveni din surse diverse, nu întotdeauna sigure și veridice. Dacă sunt preluate din „folclor” sau „pe surse”, acestea au mari șanse ca, la cine știe al câtelea cuplu gură/ureche, să fie contorsionate ca la „telefonul fără fir” și să alimenteze bursa zvonurilor false.

Ori, noi considerăm că este necesar ca polițiștii să cunoască foarte bine legislația ce le guvernează raporturile de serviciu, drepturile, obligațiile, aspectele disciplinare, sindicale etc. În acest fel, vor ști exact cum să se comporte în situații diverse, spre a fi protejați chiar în circumstanțe dintre cele mai dificile.

De aceea, pentru a completa sursele dumneavoastră de informare, am realizat Ghidul membrilor „Pro Lex”. Acesta este un instrument practic, construit să răspundă în mod adecvat temelor ce prezintă, constant, interesul cel mai ridicat din partea dumneavoastră.

Spre a răspunde acestuia, Ghidul grupează în aceeași arie, subiecte care, pentru eventuala identificare și înțelegere corectă de către dumneavoastră, ar presupune efort de documentare laborios și din surse variate. Concentrează, deci, într-un spațiu prietenos, informații cu utilitate atât punctuală și imediată, cât și mai vastă și pe termene extinse.

Ghidul este operaționalizat ca fereastră distinctă pe pagina principală a site-ului sindicatului. Acest fapt îl face ușor de identificat și, deci, foarte accesibil doritorilor de informare din izvoare de cea mai mare acuratețe și credibilitate.

Pentru moment, Ghidul este structurat pe următoarele 6 domenii:

aspecte de muncă;

aspecte de statut;

aspecte financiare și materiale;

disciplina și răspunderea;

asistență juridică, transparență, informare;

sindicale.

Fiecare domeniu cuprinde secțiuni care prezintă și detaliază, după caz, aspecte legislative, elemente de practică, explicații, exemplificări, îndrumări de conduită profesională și sindicală, deontologie. În situațiile care se pretează la această abordare, au fost prezentate și hotărâri ale instanțelor de judecată. Ca urmare, accesând domeniul, iar apoi secțiunea care vă interesează, aflați informații consistente asupra aspectelor importante pentru dumneavoastră. Rubrica ACTE NORMATIVE  RELEVANTE  trimite, unde a fost posibil, direct la documentele respective aflate pe site-ul „Pro Lex”.

La rubricile Observații și ATENȚIE! din cadrul secțiunilor, pentru identificarea facilă a conținutului, a fost precizat ca titlu sintetic (unde a fost cazul) subiectul acestora (scris cu bold,color și subliniat).

Ghidul nu se suprapune secțiunii de legislație de pe site-ul Pro Lex, destinată accesării reglementărilor de diferite categorii, care nu sunt însă explicate și exemplificate.

Ghidul se va înfățișa asemenea unui site într-o permanentă construcție și actualizare, astfel încât nu este finalizat. Ca urmare, spre a-i spori utilitatea și relevanța, va fi completat constant cu noi domenii, subiecte, spețe etc., în funcție de evoluția necesarului dumneavoastră de informare, a cadrului legislativ, a activității profesionale și sindicale.

Desigur, la îmbogățirea tematică a Ghidului puteți participa nemijlocit, astfel că vă invităm să lansați subiecte, să faceți sugestii, să exemplificați, să formulați observații etc.

 

Ghidul membrului ProLex v 2.2.

Comentarii

comentarii