Propuneri Pro Lex de modificare a uzului de arma pentru politia de frontiera

Nr. 113469/07.12.2017

 

 

 

Către

Ministerul Afacerilor Interne

 

 

 

Având în vedere proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranței publice prin prezenta propunem abrogarea art. 322 lit. c), d), e) şi g) din OUG nr. 104/2001 întrucât reglementează aceleaşi situaţii ca cele din Legea nr. 17/1996 privind uzul de armă, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 180/2016.

De asemenea, propunem modificarea art. 322 lit. b) din OUG nr. 104/2001 după cum urmează:

  1. b) când întâmpină rezistenţă la reţinerea unei persoane care, după săvârşirea unei infracţiuni, nu se supune imobilizării, încercând să fugă; 

 

Ataşat prezentei aveţi tabelul comparativ şi argumentele propunerilor subscrisului.

 

Cu stimă,

 

Preşedinte

Lincu Vasile

 

  OUG 104/2001 Propunere Pro Lex Argumente
  b) când întâmpină rezistenţă la reţinerea unei persoane care, după săvârşirea unei infracţiuni prin acte de violenţă, nu se supune imobilizării, încercând să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor; b) când întâmpină rezistenţă la reţinerea unei persoane care, după săvârşirea unei infracţiuni, nu se supune imobilizării, încercând să fugă; Infracţiunile specifice de la frontieră, contrabandă şi trafic de persoane, nu se săvârşesc prin acte de violenţă. Obligaţia poliţiştilor de frontieră este de a împiedica săvârşirea acestor infracţiuni şi de a reţine autorii lor. Prin actele de contrabandă pot fi aduse pe teritoriul României arme, materiale explozive sau periculoase. Poliţistul nu poate să prevadă dacă rămânerea în libertate a autorului pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a altor persoane.
  c) pentru executarea unui mandat de arestare preventivă, dacă persoana respectivă încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor; abrogare Sunt două reglementări cu privire la aceeaşi situaţie. Modificările aduse L 17/1996 sunt mai recente.

g1) pentru imobilizarea unei persoane care se sustrage de la executarea unei măsuri privative de libertate, dacă nu se supune imobilizării, somaţiilor sau încearcă să fugă şi nu poate fi oprită prin alte mijloace

  d) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea unei persoane aflate în stare legală de deţinere, dacă rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanelor; abrogare Sunt două reglementări cu privire la aceeaşi situaţie. Modificările aduse L 17/1996 sunt mai recente.

g) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea persoanelor care, potrivit legii, au fost private de libertate cu scopul înlăturării unei stări de pericol pentru ordinea publică;

    e) împotriva grupurilor de persoane sau a persoanelor care încearcă să pătrundă fără drept şi prin violenţă în sediile ori în perimetrele autorităţilor şi instituţiilor publice, tulburând, astfel, grav, ordinea şi liniştea publică sau punând în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanelor; abrogare Sunt două reglementări cu privire la aceeaşi situaţie. Modificările aduse L 17/1996 sunt mai recente.

h) împotriva grupurilor de persoane sau persoanelor izolate care încearcă să pătrundă fără drept în sediile sau în perimetrele autorităţilor şi instituţiilor publice;

 

  g) împotriva animalelor care, vădit, pun în pericol viaţa sau integritatea corporală a sa ori a altor persoane. abrogare Sunt două reglementări cu privire la aceeaşi situaţie. Modificările aduse L 17/1996 sunt mai recente.

c1) împotriva animalelor care pun în pericol viaţa sau integritatea corporală proprie sau a altor persoane

Comentarii

comentarii