Solicitare emitere OMAI pentru reglementarea sporului pentru asigurarea continuitatii serviciului prin permanenta de la domiciliu

Nr. 113981/05.01.2017

 

Stimată

Doamnă ministru Carmen Daniela Dan

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 153/2017 Anexa, VI, Capitolul II, Secţiunea a 2-a, coroborat cu art. 3 alin. (6) din Legea nr. 153/2017, Anexa II, Capitolul II, prin prezenta vă solicităm să stabiliţi prin ordin recompensarea militarilor şi poliţiştilor care asigură continuitatea serviciului de permanenţă de la domiciliu, în afara orelor de program.

Precizăm faptul că acest drept a fost reglementat prin Legea nr. 115/2017 de aprobare a OUG nr. 9/2017, fiind o necesitate pentru asigurarea caracterului de permanenţă al serviciului poliţienesc.

Cu stimă,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

 

_________________________________________________

  • Anexa VI, CAPITOLUL II SECŢIUNEA a 2-a Art. 13. –   (1) Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică şi personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care se află în situaţii similare, indiferent de tipul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

(2) Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

 

  • Anexa II, CAPITOLUL II  Art 3 (6) Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa medicală de urgenţă, prin chemări de la domiciliu, sunt salarizaţi pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu 40% din tariful orar aferent salariului de bază pentru numărul de ore în care asigură garda la domiciliu.

Comentarii

comentarii