Precizari cu privire la serviciul de permanenta

Nr. 114409/18.01.2018

 

 

 

Către,

Toate Inspectoratele Județene de Poliție

și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

 

În urma numeroaselor sesizări din partea membrilor de sindicat cu privire la planificarea acestora pentru a asigura intervenția la evenimente din timpul liber învederăm faptul că „permanența de la domiciliu” nu are o bază legală în acest moment. Acest aspect urma să fie reglementat printr-un Ordin al ministrului afacerilor interne ce s-a aflat în dezbatere publică însă în ședința Comisiei de dialog social din data de 10.01.2017 organizată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, s-a luat decizia retragerii acestui proiect de ordin tocmai pentru lipsa bazei legale care să susțină o astfel de prevedere.

De asemenea arătăm faptul că în baza prevederilor Directivei 2003/88/CE, timpul de lucru și timpul de repaus sunt două noțiuni aflate în opoziție,  excluzându-se reciproc, făcând imposibilă existența unei categorii suplimentare, exprimat astfel si de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin adresa nr. 7267RG/501/DJLMC/24.03.2014 pe care o atașăm alăturat. Polițistul neputând fi chemat la serviciu din timpul liber cu excepția cazurilor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 360/2002, pentru asigurarea caracterului de permanență al serviciului polițienesc, fără a încălca drepturile polițiștilor, singura soluție valabilă în acest context este programul de lucru în schimburi sau ture.

 

Cu stimă,

Președinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii