Pro Lex organizează şi susţine proteste a căror revendicări au fost prezentate, discutate şi refuzate de MAI

Pro Lex, prin liderii săi, a constatat o nemulţumire generală şi justificată a poliţiştilor, în special referitoare la salarizare.

Pro Lex apreciază că problemele profesionale şi salariale pot fi soluţionate doar cu acordul şi sprijinul MAI.

Pro Lex susţine unitatea sindicală pentru identificarea, argumentarea şi susţinerea soluţiilor de rezolvare a problemelor profesionale şi salariale ale poliţiştilor. În opinia noastră, protestele trebuie organizate numai dacă MAI refuză dialogul, rezolvarea problemelor sau susţinerea modificărilor legislative necesare.

Solidaritatea „de principiu” pentru proteste neoportune din punct de vedere al momentului, fără revendicări clare, realizabile, înainte de epuizarea formelor de comunicare, nu este specifică Pro Lex.

Unitatea, solidaritatea sindicală nu trebuie „confiscată” de o persoană sau organizaţie sindicală şi nu trebuie manifestată doar în actul final, de proteste de stradă, fără o unitate prealabilă în revendicări, susţinere în dialogul cu MAI, comunicare, organizare şi acţiune.

Aşa cum s-a dovedit şi în trecut, „unitatea ad-hoc”, fără revendicări rezonabile şi realizabile nu a condus la rezultate concrete.

Întrucât Pro Lex înseamnă membrii, nu doar conducerea centrală, raportat la situaţia actuală şi la poziţia majoritară a liderii grupelor sindicale, decizia Pro Lex este următoarea:

  • organizează şi  susţine proteste a căror revendicări au fost prezentate, discutate şi refuzate de MAI. Pro Lex, ca şi celelalte sindicate, este chiar în faza de a discuta revendicările.
  • soluţia la problemele salariale şi profesionale ale poliţiştilor este parteneriatul MAI – sindicate reprezentative constând în stabilirea unor obiective şi demersuri comune, mai ales că săptămâna viitoare sunt programate întâlniri chiar la iniţiativa MAI;
  • susţine financiar şi logistic toţi membrii care se alătură oricăror forme de proteste organizate de alte sindicate, pe care aceştia le consideră oportune.
Probleme profesionale, salariale, logistice şi organizaţionale comunicate de organizaţiile sindicale, la solicitarea MAI
  Pro Lex SNPPC SNAP
Privind salarizarea şi alte drepturi financiare
1 Salarizare conform legislației:

1.       salarizare conform funcţiei în care sunt încadraţi în statul de funcţii (foarte mulţi poliţişti sunt încadraţi pe o funcţie, ca urmare a mutării sau promovării examenului/concursului şi sunt salarizaţi la nivelul unei funcţii inferioare);

2.       salarizare egală la muncă egală (la aceleaşi atribuţii din fişa postului) prin refacerea statelor de funcţii;

3.       acordarea sporurilor la nivelul maxim prevăzut de lege;

4.       scoaterea din salariul de funcţie a sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit OUG nr. 1/2010 şi introducerea acestora în salariul lunar;

5.       acordarea sumei compensatorii în echivalentul sporului de 25% pentru toţi agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă;

6.       acordarea salariului de funcţie şi sporurilor la nivelul maxim al acestor drepturi acordate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru aceeași funcţie – agent de poliţie sau ofiţer de poliţie – şi nivel de studii, după caz, care cuprinde şi drepturile salariale recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive.

Salarizarea polițiștilor și personalului contractual – promovarea amendamentelor SNPPC – Aplicarea legii.  
2 Sporul pentru lucrări de excepție. Pensiile polițiștilor – calcul la brut.  
3 Recunoaşterea vechimii în MAI a militarilor angajaţi pe bază de contract. Chiriile politistilor  
4 Modificare recipisă salariu. Transport la/de la locul de muncă.  
5 Reglementarea unei modalităţi de recompensare profesională/salarială a poliţiştilor care au şi calitatea de tutori.    
       
Privind cariera
6 Recrutarea pe judeţe a cursanţilor pentru şcolile formare profesională a agenţilor de poliţie. Statutul politistului – modificari conform propunerilor SNPPC din septembrie 2017. Schimbarea Statutului polițistului.
7 Cariera politiștilor să delimiteze clar funcţiile autentice de poliţie faţă de cele de specialişti, corp unic de ofiţeri de poliţie şi o reglementare clară a carierei bazată pe performanţe profesionale.    
       
Privind comunicarea
8 Deplasări ale şefilor din IGPR şi minister la posturile de poliţie comunale pentru a evalua şi ameliora condiţiile de muncă ale poliţiştilor, precum şi pentru a cunoaşte realitatea problemelor specifice cu care se confruntă. Protejarea imaginii politistilor și a instituției prin luări de poziție de către structurile de resort ale MAI care să contracareze campaniile denigratoare ale mass media.  
9 Crearea unei platforme on-line sau pe intranet prin care specialiştii din MAI/IGPR să răspundă întrebărilor poliţiştilor pe teme de interes profesional sau salarial.    
10 Desecretizarea ordinelor interne secretizate nejustificat şi publicarea acestora în monitorul oficial.    
11 Participarea specialiştilor din minister şi IGPR la emisiunile în direct de la postul de televiziune on-line PROLEX.TV, pentru a răspunde întrebărilor poliţiştilor şi pentru a discuta problemele de interes profesional, salarial sau logistic.    
12 Organizarea cu periodicitate a şedinţelor pe teme de interes profesional în care să fie încurajată libera exprimare şi propunerea de soluţii.    
13 Desemnarea unor persoane pentru comunicarea cu liderii de sindicat cu privire la evenimentele mediatizate, asigurând o informare corectă şi la timp.    
14 Orice informaţie de interes public trebuie însoţită şi de un punct de vedere oficial al instituţiei, de natură să răspundă întrebărilor jurnaliştilor.    
15 Comunicarea cu mass-media prin prezenţa specialiştilor în studiourile de televiziune.    
       
Privind aspectele financiar-logistice
  Asigurarea personalului auxiliar pentru întreținerea curațeniei în sediile MAI și structurile subordonate. Înnoirea parcului auto învechit și asigurarea mentenanței, inclusiv CASCO.  
  Continuarea programului de înnoire a parcului auto prin programe anuale (20% din norma de dotare cu autovehicule, având în vedere faptul că durata de exploatare a unui autovehicul este de 5 ani). Program special demarat de MAI și Guvern pentru modernizarea tuturor sediilor de poliție  
  Asigurarea logisticii (tipizate, coli de scris, consumabile pentru imprimante, calculatoare, imprimante, copiatoare şi faxuri).    
  Dotarea poliţiştilor cu camere de luat vederi.    
  Dotarea poliţiştilor din structurile de ordine publică şi rutieră cu arme neletale.    
  Încheierea de contracte cu spălătorii auto.    
  Asigurarea de bunuri.    
       
Privind resursele umane, pregătire, protecţie
  Polițiștii să-și desfășoare activitatea conform fișei posturilor, în structurile din care figurează ca fiind încadrați, nu să facă activități de secretariat sau de conducători auto. Baze de pregătire fizică pentru personalul MAI.  
  Programe periodice de decompresie a stresului. Funcţiile de nivel superior să fie repartizate proporţional tuturor structurilor, nu preponderent celor din neoperativ cum este în prezent.    
  Ocuparea definitivă a funcţiilor publice de conducere vacante.    
  Organizarea mai multor şedinţe de tragere cu armamentul din dotare.    
  Modificarea uzului de armă al polițiștilor de frontieră.    
  Armonizarea legislației referitoare la concediile polițiștilor.    
  Îmbunătăţirea pregătirii sportive a poliţiştilor prin asigurarea unor baze de antrenament şi a timpului necesar pregătirii sportive.    
       
Privind aspecte organizaționale
  Programul de lucru. Programul de lucru. Programul de lucru.
  Efectuarea cursurilor de pregătire profesională managerială a celor ce ocupă funcţii publice de conducere având calitatea de ordonatori de credite. Securitatea si sănătatea în muncă.  
  Elaborarea fişelor-cadru pentru toate posturilor.    
  Renunţarea la sistemul indicatorilor generali de performanţe (amenzi, reţinuţi, arestaţi, etc.), adaptarea la specificul zonei/ situaţiei operative, concomitent cu intensificarea acţiunilor de prevenţie.    
  Recrutarea pe judeţe a cursanţilor pentru şcolile formare profesională a agenţilor de poliţie.    
  Aplicarea programului cadru pentru restructurarea și reorganizarea activităților desfășurate cu câinii de serviciu.    
  Reglementarea drepturilor și obligațiilor persoanelor care încheie contract de voluntariat cu structurile de poliție.    
  Reducerea timpului alocat situaţiilor, statisticilor, bilanţurilor.    

 

Comentarii

comentarii