Proiect privind analiza cadrului de reglementare incident poliției locale

TEMA PROIECTULUI

Analiza cadrului de reglementare incident Poliției Locale, formularea propunerilor de modificare și completare a acestuia în scopul dezvoltării capacității instituționale și a personalului

BENEFICIAR

Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „Pro Lex”

DURATA

Trei luni, de la data semnării contractelor.

ECHIPA DE PROIECT
a) Coordonatorul echipei:

– Lincu Vasile.

b) Experți:

– Andrei Gheorghe;

– Barbu Daniel;

– Jianu Dumitru;

– Manda Cristina.

GRUP ȚINTĂ

a) structurile de Poliție Locală incluse în Proiect;

b) unitățile administrativ-teritoriale incluse în Proiect;

c) asociații naționale ale reprezentanților unităților administrativ-teritoriale incluse;

d) Sindicatul „Pro Lex”;

e) alte persoane/entități relevante contextual.

LOCUL DE DESFĂȘURARE

La sediul sindicatului și, după caz, în teritoriu, conform planificării.

ASPECTE GENERALE

Datele rezultate din activitățile sindicale diverse desfășurate la sediul Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „Pro Lex” și la organizațiile sale teritoriale, întâlnirile cu reprezentanții autorităților publice locale și centrale, precum și participarea la Proiectul POCA având ca obiect Poliția Locală, au relevat existența problemelor de ordin normativ care afectează organizarea/funcționarea entității menționate și personalul acesteia.

Problemele constatate vizează, îndeosebi, următoarele aspecte:

a) competenţele Poliției Locale (ordinea și siguranța publică; circulația rutieră; alte competențe)

b) organizarea și coordonarea Poliției Locale (existența/lipsa personalității juridice; procedura reorganizării; stabilirea efectivelor; lipsa structurii centrale din MDRAP/MAI pentru coordonarea de specialitate);

c) funcționarea Poliției Locale (procedurile operaționale; activități consumatoare personal, timp și resurse materiale/financiare; cooperarea cu instituțiile ce dețin competențe privind ordinea și siguranța publică);

d) managementul resurselor umane și drepturile de personal (recrutarea, selectarea; formarea profesională inițială/continuă; evaluarea profesională; încetarea raporturilor de serviciu; protecția juridică; salarizarea; acordarea normei de hrană/echipament; condițiile de muncă; vârsta de pensionare;

e) dotarea tehnico-materială (armament, echipament, mijloace individuale și de mobilitate.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI

8.1. SCOPUL PROIECTULUI

Eficientizarea activităţii de poliţie locală şi asigurarea unei resurse umane pregătite şi motivate.

8.2. OBIECTIVELE PROIECTULUI

a) Analiza cadrului de reglementare incident Poliției Locale.

b) Elaborarea proiectului de modificare/completare a Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală.

c) Elaborarea expunerii de motive a proiectului de modificare/completare a Legii nr. 155/2010

LIVRABILE

a) Raportul privind Analiza cadrului de reglementare incident Poliției Locale.

b) Proiectul de modificare/completare a Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală.

c) Expunerea de motive a proiectului de modificare/completare a Legii nr. 155/2010

 

METODOLOGIA PROIECTULUI

Pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor, sub aspect metodologic, Proiectul este structurat pe 3 etape, astfel:

Etapa 1. Analiza cadrului de reglementare

1.1. Analiza cadrului de reglementare incident Poliției Locale, formularea constatărilor și concluziilor primare.

1.2. Validarea constatărilor și concluziilor primare ale Analizei cadrului de reglementare incident Poliției Locale prin consultări la sediul „Pro Lex”, respectiv în teritoriu, cu reprezentați sindicali, ai structurilor de Poliție Locală, ai administrației publice locale și centrale, cu alte persoane/entități interesate.

1.3. Ajustarea constatărilor și concluziilor primare ale Analizei cadrului de reglementare cu elementele rezultate în urma validării prevăzute la lit. b).

1.4. Elaborarea Raportului privind Analiza cadrului de reglementare incident Poliției Locale

1.5. Predarea livrabilului la Beneficiar.

Etapa 2. Elaborarea proiectului de modificare/completare a Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală

2.1. Elaborarea formei inițiale a proiectului de modificare/completare a Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală.

2.2. Validarea proiectului de modificare/completare a Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală prin consultări cu entitățile/persoanele prevăzute la lit. b).

2.3. Elaborarea, pe baza rezultatelor validării, a formei finale a proiectului de modificare/completare a Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală

2.4. Elaborarea expunerii de motive a proiectului de modificare/completare a Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală.

2.5. Predarea livrabilelor la Beneficiar.

Graficul privind etapele Proiectului și activitățile subsecvente este prevăzut în Anexă. În funcție de situație, activitățile pot fi desfășurate simultan.

Coordonatorul Proiectului repartizează activitățile pe experți.

 

Comentarii

comentarii