Modalitatea de interpretare a legilor ref la acordarea normei de hrana

Nr. 120581/20.12.2018

 

 

Către

Primării şi poliţiile locale cu personalitate juridică

 

 

Având în vedere practica neunitară în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea legislaţiei privind norma de hrană cuvenită poliţiştilor locali, prin prezenta vă comunicăm următoarele:

  • În ceea ce priveşte dreptul la normă de hrană

Legea nr. 155/2010 „Art. 351 – (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat,, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană personalului poliţiei locale conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Actele normative se interpretează prin coroborare şi în funcţie de data reglementări, după caz. În acest sens, precizăm faptul că  legiuitorul, prin art. 18 alin. (1) din legea nr. 153/2017 a instituit dreptul bugetarilor de a primi indemnizaţie de hrană, cu excepţia unor categorii expres prevăzute de lege, care beneficiază de normă de hrană în temeiul altui act normativ.

Legea-cadru nr. 153/2017 art. 18 alin.(1) (1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

  • În ceea ce priveşte cuantumul normei de hrană

HG nr. 171/2015 coroborat cu Ordinele Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice   emise în baza hotărârii de guvern, prevăd  condiţiile de acordare şi cuantumurile normelor de hrană. Legea nu prevede posibilitatea ca prin HCL să se reglementeze alte valori ale normelor de hrană.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Preşedinte

Vasile Lincu

 

Adresa cu privire la legislatia ref la norma de hrana

Comentarii

comentarii