Reorganizare la politia locala din cadrul Primariei Sectorului 3 Bucuresti – solicitare intrevedere

Nr. 124852/31.05.2019

 

 

Către

Primăria Sectorului 3 București

În atenția domnului primar Robert Negoiță

 

 

 

Având în vedere hotărârile consiliului local de reorganizare a poliției locale;

Având în vedere interesul subscrisului de a proteja drepturile profesionale și salariale ale membrilor de sindicat prin asigurarea că reorganizarea se efectuează în limitele legii;

Având în vedere neregulile identificate în ceea ce privește procedura de testare profesională și atribuțiile structurilor menționate în ROF, precum și ale polițiștilor locali prevăzute în fișa postului;

Având în vedere nevoia de informare a sindicatului și membrilor de sindicat, necesară pentru a înțelege și acționa corect și legal;

Având în vedere faptul că alte reorganizări au fost declarate ca fiind efectuate cu nerespectarea legii (ex. Poliția Locală Buzău, Poliția Locală Giurgiu, Poliția Locală Sector 4, Poliția Locală Sector 5);

Având în vedere prejudiciile cauzate de reorganizări: lipsirea de venituri necesare traiului familiei, neplata ratelor bancare, stress care a condus la îmbolnăviri și chiar sinucidere (ex. Poliția Locală Sector 5);

 

Prin prezenta vă rugăm să acceptați o întrevedere între reprezentanții Sindicatului Național Pro Lex și specialiștii din cadrul structurilor de resurse umane și juridic, precum și cu directorul general al poliției locale, la sediul primăriei, în data de 04.06.2019, la ora convenită telefonic.

De asemenea, dorim ca ulterior întâlnirii și lămuririi unor aspecte, să ne permiteți o ședință sindicală de informare a membrilor.

 

Cu stimă,

 

Președinte

Vasile Lincu

Comentarii

comentarii